Задължителни договори при продажба на мляко

0

На вашето внимание предоставяме една позната история за нашите животновъди. За искания, които те също са поставяли на масата на политиците. Засега те реагират, точно, както се казва в един виц /а може би е и истина/. Попитали един политик какво е нужно за да има добра политика и той отговорил – две неща, на първо място пари, а второто го забравих.

Животновъдите от Северна Гърция искат задължителни договори при продажбата на сурово мляко на мандрите. Още сме под чадърите на плажа, а гърците си уреждат нещата за следващата година по отношение на търговията със сурово мляко, тъй че, ще имат не само овце и кози, а и много мляко, заплатено на достойни цени.

Животновъдите на Северна Гърция искат да договарят стойността на продукта, който те произвеждат с големи усилия, чрез задължителни договори с продажната цена на млякото. Ясно е, че с това искане са се обърнали към мандрите и са получили очакваният отказ. Ето защо, сега са изпратили писмо  до политическото ръководство на Министерството на развитието на селските райони и храните, народните представители и областните администрации.

Те посочват, наред с други неща, че тези споразумения ще задължат преработвателите и търговците най-накрая да говорят в цифри и да договарят цената на млякото в писмена форма с животновъдите, а не само да искат устно концесията на производството, без съществено задължение.

Ето и подробното съдържание на писмото, (което нашите животновъди могат да ползват и като сламка):

„Господин министър,
Вечната практика на отворени цени при покупко-продажбата на мляко, продължава и в тазгодишните „преговори“ между производители и преработватели и търговци. Разбира се, думата „договаряне“ е в кавички, тъй като купувачът на млякото е този, който в крайна сметка фактурира млякото, като споразуменията в повечето случаи са устни или с писмени споразумения, които едностранно посочват задълженията на животновъда, дори с криминални клаузи и винаги без да се посочва продажната цена на млякото.

Обичайната практика е, животновъдите да се съгласяват с купувачите на тази цена (доколкото е възможно). Това означава толкова, колкото иска купувачът, освен в екстремни случаи на експлоатация, приблизително толкова, колкото искат големите играчи в производствения сектор. Също така, купувачът е този, който контролира качеството на млякото и разбира се този, който го претегля, докато сравнението и контролът на тези данни от животновъда, в по-голямата част от случаите, е практически много труден, до невъзможен, но също така и юридически слабо. ..

Чрез въвеждане на авансовото плащане, така че животновъдът да може да изпълни задълженията си, производството му се ангажира и той става пионка на разположение на преработвателите и търговците.

Горната практика е валидна от дълго време у нас, г-н министър, в държава, която принадлежи към ЕС, а не в страна на Централна Африка. Винаги с толерантност, която след толкова години се превърна в съучастие на гръцката държава.

С наш документ  относно „Предложение за законодателна уредба, за задължително сключване на договори, при продажба на мляко, от животновъди, в млекопреработвателни компании“, но и след срещата ни в Министерството на регионалното развитие, приехме вашето положително отношение в конкретното ни предложение.
В Парламента предварително обявихте намерението си за незабавна законодателна намеса, с цел премахване на нелоялни търговски практики, като отворени цени при покупката и продажбата на мляко. В края на краищата, подобна намеса е в рамките на директивата на Общността 633/2019, въз основа на която страната ни е обвинена, че се е намесила законно, за да премахне подобни нелоялни търговски практики.

Но времето минава, г-н министър, и вашата намеса не е осъществена до днес.

Дайте ни възможност да договорим стойността на продукта, който произвеждаме с големи усилия. Задължителното сключване на договори, в който се посочва продажната цена на млякото, ще задължи преработвателите и търговците най-накрая да говорят в цифри и да договарят цената на млякото в писмена форма с животновъдите, а не само да искат устно концесията на производството, без да има съществено задължение. Моментът за договаряне, в сравнение с другите животновъди, които имат малкото животни, организирани в групи производители или кооперации, поради кумулативния обем на продукцията, която представляват, е повлиян от отворените цени, за които са съгласни много отделни животновъди.

Това, което искаме от вас, са прости стъпки на справедливост и напредък, без никакви финансови разходи за държавния бюджет, докато напротив е сигурно, че приходите в държавната каса ще се увеличат.

Животновъдът  ще може и трябва действително да преговаря и няма да живее в очакване на цената, определена от преработвателя. По същество, той ще започне да определя цените на продукта, който произвежда сам, и ще договаря цената, която го удовлетворява и ще подпише само, когато се съгласи. Той ще получи заверено копие от споразумението, т.е. резултат от преговорите. Дори и първия път да не е напълно доволен от резултата, бъдете сигурни, че втория път ще бъде по-подготвен, по-отговорен и определено по-решителен.

Завършвайки с отворените цени, започва професионалната зряла възраст на гръцкото животновъдство.

Чудим се дали някоя от млекопреработвателните компании някога би продала своите продукти на отворена цена!

Искаме да ни дадете възможност да сравним резултатите от вземането на проби от млякото на преработвателите с лабораториите на ELOGAK и когато това не е възможно, да сертифицираме частни лаборатории по префектура, където ще бъдат тествани пробите от нашия продукт. Трябва да се гарантира платежоспособността на контрола на качеството на млякото, тъй като както знаете, то е пряко свързано с цената му.

Сертифицирайте кантарите  и обемите на охладителните вани, така че животновъдът да може да сравни със същата правна сила измерването си с това на купувача.

По този начин липопротеините и килограмите в ваните, в много случаи ще се увеличат и микробното натоварване ще намалее. Когато това не се случи, това означава, че преработвателят е добър и честен партньор и животновъдът е сигурен, че никой не му открадва усилията и потта. Днес в повечето случаи надделява съмнението, на несправедливост и не без основание.

Разбира се горната процедура е важна част от защитната стена, която гръцката държава трябва да изгради, за защита на вътрешното производство, с честни и строги правила и винаги в рамките, определени от ЕС.

Борбата срещу елинизацията, срещу колективната организация на животновъдството, и дейността на между професионалните организации, могат да обърнат икономически задънената улица, в която се намират животновъдите на нашата страна днес.

Отново искаме вашата незабавна законодателна намеса, така че те да се прилагат за споразуменията, сключени за периода 2020/2021.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук