Доказваме продукцията

време за прочит: 3 минути

Ovce & Kozi.com / Govedovad.com: Преди няколко години беше много лесно при обвързаната подкрепа. Подаваш заявлението и получаваш парите. Но както се казва ”Москва не вярва на сълзи”, така и ДФЗ не вярва на приказки. Хората искат официален документ за доказване на продукцията.
Така и трябва да бъде.
Все още има време до 31.09.2020 г да си осигурите исканите документи за доказване на продукцията. Може би най-важното е да проследите издадените от вашата ферма, дали са стигнали до предназначението си.

Тънък момент е също изпращането на животни в кланица, на кое име ще бъде фактурирано клането, при положение, че животните са продадени на търгове. Смешно е също да се продава мляко за изхранване на свине.

От 5 до 31 октомври 2020 г. фермерите доказват реализираното мляко и животни

От 5 до 31 октомври 2020 г. включително, животновъдите, които са кандидатствали по схемите за обвързана подкрепа за Кампания 2020 г., трябва да докажат реализация на мляко и млечните продукти, които са произвели. В този период фермерите трябва да докажат и реализираните на пазара животни.

I.Реализацията на млякото и млечните продукти се доказва за периода от 01.10.2019 г. до 30.09.2020 г., съгласно разпоредбите в чл. 27в, ал. 1 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.Документи за реализация на мляко и млечни продукти се подават по четири схеми:

1.Схема за обвързано подпомагане на млечни крави – СМлК

2.Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (мляко)

3.Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – ДПЖСК (с реализация на мляко или комбинирана реализация)

4.Схема за обвързано подпомагане за биволи – Биволи.

Бенефициерите следва да реализират на пазара определените в нормативната уредба количества мляко и млечни продукти на глава допустимо животно по съответната схема. При попълване на документите кандидатите трябва да използват съответната бланкова таблица, според регистрацията им в ИСАК – като физическо лице, юридическо лице или едноличен търговец.

II.Реализираните на пазара животни се доказват по три схеми.

  1. Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници – СМКЮ;
  2. Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (месо);
  3. Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – ДПЖСК (с реализация на месо или комбинирана реализация).В зависимост от това къде са реализирани животните – в България или извън страната, се попълват различни типови образци.

Животновъдите могат да изтеглят и попълнят образците на документите, с които доказват реализация на произведената от тях продукция от интернет страницата на ДФ „Земеделие”. Към приложените файлове е изготвена и подробна инструкция за тяхното попълване.

Попълненият опис по образец се подава на електронен носител в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Стопаните трябва да предоставят и заверени копия на документите, доказващи реализацията на продукцията си.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук