Край не гурме порциите с …. насекоми

време за прочит: 3,5 минути

В Европа много ресторанти имат силно желание да продават ядливи насекоми и продукти, а също така и получената от тях храна.
В момента това е възможно само в някои държави-членки на ЕО, но ще бъде разрешено до края на 2020 г. В тези страни скакалците и щурците се използват за деликатесна храна в много гурме ресторанти.

Ветеринарните органи, гово-рейки за опасностите, подчер-тават, че по принцип всяко използване на такива храни, може да увеличи риска от заразяване. Опитът показва, че те могат да бъдат биологично заразени и опасни, включително с патогенни бактерии, вируси, паразити, гъби, приони. Възможно е да възникнат и химически опасности, като заразяване с тежки метали, с токсини, с ветеринарни лекарства, хормони, остатъци от пестициди или вещества, освободени от опаковъчния материал. Физическата опасност от насекомите, при приготвянето им, също трябва да се вземе предвид.

Източниците на опасност и степента на риск до голяма степен зависят от условията на размножаване на насекомите, по-специално от метода на съхраняването им, както и от използвания материал за приготвяне на храни, също така и от жизнения им цикъл, но и от самите видове и по-нататъшната им обработка.

От друга страна пък, храните от насекоми, произведени при подходящи условия, могат да бъдат източник на протеин, подобен на необработено животинско месо.

Поради потенциалните микробиологични опасности, е препоръчително да се консумират само правилно термично обработени насекоми и препарати от тях. Прекомерният прием на хитин, които се отделя при тяхната консумация, може да представлява особен химичен риск за хората.

В предходния регламент на ЕС – Англия, Белгия, Холандия, Дания, Финлан-дия са разрешили изпол-зването на хранителни насекоми, но само до 2020 г. След това те ще могат да останат в обръщение само ако получат зелен сигнал на ниво ЕС.

Защитниците на живот-ните, повечето леви и зелени партии казват, че трябва да ядем от 50 до 70 процента по-малко месо от животни, за да избегнем климатична катастрофа и че са необходими дори по-строги мерки за хуманно отношение към животните.
И поради тези глобални кампании, храната от насекоми е добра алтернатива на пазара, като заместител на месото.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук