Производство месо: януари-юни 2020 г

0

време за прочит: 2 минути

Справката за закланите живи животни и полученото месо, както и при справката за млякото, излезе със закъснение, но за компенсация данните са до края на юни. Отново в таблиците имаме общ ред в който са включени данни общо за овце, кози, биволи и еднокопитни. Добре, че не колим екзотични или северни животни, защото и те щяха да попаднат в този ред.

От началото на годината до края на месец юни са заклани 619 000 бр животни от видовете говеда, свине и общия вид /овце, кози, биволи, коне/ с 57 108 кг живо тегло и кланично 34 656 кг. Цифрите на получените резултати са значително по-ниски от миналата 2019 г. Броят на закланите животни тогава е 747 320. Изоставането през тази година от 128 320 броя на закланите животни, можем да прехвърлим на свиневъдите, които имаха своята тежка есен и още по-тежка пролет и съответно заклаха с 141 360 бр свине по-малко.

При говедата са заклани от всички категории 13 380 бр, срещу 12 130 бр миналата година. Независимо от по-големия заклан брой говеда, тази година в кланиците посочената цифра си е направо смешна. При наличието на над 500 000 бр говеда за полугодието са заклани едва 13 380 бр говеда. Телета до 12 месечна възраст са заклани 1730 бр срещу 3300 бр миналата година. Закланите юници са 8950 бр, срещу 7760 през 2019 г.

В тези цифри имаме и хубави неща. Телетата до 12 месеца са заклани при средно живо тегло от 351 кг и кланично от 172 кг. Ако е вярно, това означава, че сме стигнали върха на месодайното говедовъдство. Юниците и кравите са заклани средно на 462 кг живо тегло и 173 кг кланично тегло.

При овцете, козите, биволите и еднокопитните за полугодието са заклани всичко
154 350 бр. през същия период миналата година са заклани 142 030 бр. Увеличението се дължи вероятно на програмата за кланиците. Тази цифра е още по-жалка от тази при говедата. При наличието на 1 200 000 овце и кози и заклани след двата големи празника само 120-130 000 бр агнета /официално/ си е направо трагедия. Средно живото тегло при което са заклани агнетата е 21-22 кг и десет килограма кланично тегло.

Какви изводи могат да се направят:

  • Има намаление на закланите животни за полугодието;
  • При говедата и овцете без видими причини са заклани много малък брой животни;
  • Вероятно голяма част от животните се колят в сивата икономика, едва ли се консумират само от фермерите и техните семейства. Става дума за десетки и повече хиляди броя;
  • Взетите мерки за изграждане на малки кланици едва ли ще дадат някакъв резултат. За това свидетелства и второто удължаване на срока за подаване на документите. Интересното е, че тази мярка беше приета под натиска на фермерите.
  • По реалистично би било подкрепата за мобилните кланици. Така както го правят в момента Германия и Холандия. Преди това те също минаха през малките кланици.
  • Условията, които трябва да се изпълнят преди животното да тръгне за кланицата са сложни и в повечето случаи трудно изпълними за фермерите. Ако няма в района държавен лекар, фермера става на луд, докато осигури пътният лист.
  • Предстоят тежки дни за говедовъдите. Срока за задържане изтече, а пазара не показва индикация, че се търсят животни. През октомври ще слязат животните от високопланинските пасища и стагнацията ще стане още по-голяма.
  • От тази ситуация ще загубят фермерите, защото цената на килограм говеждо ще падне
  • Обсъждане на мерки за слагане ред в пазара за месо.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук