“Алфа комерс” ООД – Значение на протеина в дажбата на животните

От всички хранителни вещества, протеинът е с най-голямо значение за продуктивността на животните. Изчислено е, че от разходите за храна 70% са за осигуряване на енергия, 20% за протеин и останалите 10% за всички останали хранителни вещества. Отглеждането на високопродуктивни животни, показва, че изискванията към протеина, не могат да бъдат задоволени само и единствено от микробиалният протеин, което налага добавянето на различни протеинови фуражи към дажбата им.

Терминът „суров протеин“ е обширно понятие, на което не трябва да се гледа като цифра, а като състав, тъй като съдържанието на СП в един фураж, само отразява общото азотно съдържание. Както сега, така и в миналото, протеиновият баланс при подрастващи и лактиращи животни е предизвикателство. Това означава, че в дажбата на едно животно, фуражите трябва да са балансирани така, че да задоволяват микроорганизмите в търбуха, а аминокиселините и метаболитният протеин, да служат за продуктивността (мляко, растеж, бременност).

Когато има високо съдържание на протеин в търбуха, се намалява ефективността, намалява продуктивността, и част от него се изхвърля от животните (мляко, урина, фекалии).

Наличните у нас белтъчни фуражи имат различен аминокиселинен профил. Слънчогледовият шрот е с високо съдържание на сяросъдържащи аминокиселини и ниско на лизин.
Соевият шрот е с високо съдържание на лизин и ниско на сяросъдържащи аминокиселини.
Рапичният шрот заема междинно положение и по съдържание на лизин се доближава до соевия шрот, а по съдържание на метионин + цистин и хистидин до слънчогледовия шрот.

Това, което трябва да се знае, че при преживни животни, недостигът на метионин ограничава растежа, а при излишък се намалява консумацията на фураж, което може да доведе до аминен дисбаланс. При дефицит на протеин в дажбата, намалява здравословния статус на животните, а при излишък той се отделя с урината, следствие на което се отчитат икономически загуби. Поради високата им цена, това изисква внимателното и смисленото използване на протеиновите източници.

Добрата структура и отличните вкусови качества на соевия шрот го правят подходящ фураж за всички категории животни, а по аминокиселинен състав на протеина се утвърждава за световен стандарт при протеиновото хранене на животните.

Друг алтернативен вариант е използването на изсушен спиртоварен остатък с разтворими вещества (DDGs), който е добър източник на протеин. ИСО е вторичен продукт, при който скорбялата е трансформирана в етанол, а относителния дял на останалите хранителни вещества е увеличен. Той е добър източник на енергия и протеин за преживните животни, отличаващ се с високо съдържание на фосфор и сяра. Подложен на термичната обработка, протеина в DDGs остава до 72,8% неразградим в предстомашието и в последствие се абсорбира в тънките черва. Това го прави подходящ компонент в дажбата преживните животни. Протеинът в DDGs е с високо съдържание на сяросъдържащи аминокиселини. Това показва, че DDGs може да замести част от соевия шрот и част от царевицата в дажбите на преживните животни, без това да се отрази върху продуктивността.

Един от най-спорните въпроси е:
Колко протеин е необходим за лактиращите животни?“
Със сигурност, дажба с 12% СП не би била адекватна за съвременното животновъдство.
Това поражда другият въпрос:
Може ли да се използва дажба с по-малко от 18% СП в нея, без това да повлияе върху млечността на животните?“
Това е възможно в случаите, когато дажбата е правилно балансирана. Много фермери приемат протеин като процент от дажбата. Редица изследвания показват, че при спазване на добрите практики на управление, концентрацията или процента на протеин в дажбата на животните може да бъде намалена. Под терминът „добри практики на управление“, се отнасят: качеството на фуражите, количеството прието сухо вещество и начина на смилане и разбъркване на фуражите. В този случай, ако животните приемат необходимото количество сухо вещество от фуражи с високо качество и отделните фуражи са добре хомогенизирани, така че животните да не могат да проявяват избирателност, то нивото на суров протеин от общата дажба може да се намали. Ако приемът на сухо вещество е ограничен и фуражите са с ниско качество, то тогава се залагат по-високи нива на протеин в дажбата (Таблица 1).

Таблица 1. Отношението на добри практики за управление на фермата, към количеството на протеина в дажбата.

Категории животни Ниво на прилагане на добри практики на управление
Добри Средни Лоши
– с висока млечност 16-16,9% СП 17-17,9% СП 18-18,5% СП
– със средна млечност 13-13,9% СП 14-14,9% СП 15-15,9% СП
– сухостойни 11-11,9% СП 12-12,9% СП 13-13,9% СП

Друг основен проблем е усвояването на протеина от животните. Трябва да знаем, че колкото е по-високо нивото на протеин в дажбата, толкова е по-голямо отделянето на азота с фекалиите, урината и млякото (или така наречената „екскреция“). Преживните животни абсорбират протеина директно като аминокиселини или го преобразуват в микробиален протеин, който отново се усвоява и абсорбира от организъма на животните. Това, което трябва да се знае, е че при храносмилането на протеина се получава азот,  който ако е над нуждите необходими за животните се отделя от тях, в различни нива (Таблица 2).

 Отделянето на азота е показателно за протеинов прехранване на животните и за нивото на управление на фермата, което и двата случая е финансова загуба за фермера.

Таблица 2. Разпределение на отделения (екскретиран) азот (N) при лактиращи животни, хранени с различни процентни съотношения на суров протеин в дажбата.

Суров

протеин, %

Приет N, g/ден Урина,  Ng/ден Фекалии, N g/ден Отделен  N, g/ден Екскретиран,  %
Приет
12 359 99 158 257 72
15 449 138 179 317 71
18 582 228 199 427 73

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук