Силата на коластрата

време за прочит: 2 минути

Третата сесия на Форума за овце в Испания бе озаглавена
Силата на коластрата и нейната микробиота за постигане на 10 агнета от овцете“. Присъстваха 348 участници.

Първата част бе разработена като смесена интервенция със заглавие „Практическо ръководство за управление на коластрата: заключения и изводи от изследването на качеството на коластрата при породите. овце в Испания”. Презентацията обобщава данните от теренно проучване, проведено в 42 ферми с подкрепата на 15 ветеринарни лекари. Даде се оценка, как се обработва коластрата в тези овцевъдни ферми, опитвайки се да се демонстрира важността на добро управление на коластрата.  Работата е фокусирана върху анализирането на трите фактора на коластрата, които са качество, количество и замърсяване.

Втората част на семинара е беседа озаглавена „Овчата коластра: жива храна“. Повечето изследвания, проведени върху коластрата от овце, са фокусирани върху нейния състав в макронутриентите и микроелементите и е необходимо да се напредне в познанията, вече като жива храна. Не бива да се забравя, че коластрата е съставена от много биологично активни елементи: антимикробни пептиди, цитокини, имуноглобулини, невротрансмитери … със синергичен ефект на практика, които определят промените в нейното качество и ефективност.  Изследванията, проведени върху микробиотата на коластрата на човека, показва, че пътят открит в тази посока, за да се опознае микробиотата на коластрата на овцете, е много обещаващ и ще позволи през следващите няколко години да се познават всички тези взаимодействия с коластрата, помагайки за подобряване на работата и ефективността и.

Тази трета сесия приключи със следните заключения:

  • Има голяма вариабилност на коластрата, поради манипулирането. Всяка ферма е различна, така че във всяка ферма трябва да се работи индивидуално и има големи възможности за подобрение. Всички аспекти трябва да бъдат прецизирани.
  • окачествяване на коластрата могат да се извърши във всяка ферма от ветеринарният лекар, което позволява да се извърши одит на процеса, да се анализират аспекти като използване, възможно замърсяване, пастьоризация на коластра и др.
  • Рефрактометърът Brix е много полезен инструмент във фермите..
  • Качествената коластра позволява на агнетата да получават по-голям имунитет срещу заболяванията, а овцете да имат по-дълъг продуктивен живот след това.
  • Изследването на микробиома на микробиотата в овчата коластра все още предстой да бъдат разработени, което ни позволяват да имаме големи надежди за напредък в подобряването на имунитета в този вид.
  • Днес на практика имаме повече въпроси, отколкото заключения и сме в много основни фази, които се надяваме, че след десет или петнадесет години ще имаме достатъчно инструменти, за да използваме коластра, съдържаща своя собствена микробиота или микробиотата на овце майки в случай на коластра, която се пастьоризира ”.

Вариабилност: Променливост, изменчивост. Склонност към изменение, промяна. 

Микробиота Човешката кожа е населена от трилиони микроорга­низми: бактерии, дрожди, гъбички, вируси, събирател­но нареченимикробиота“. Нашата микробиота ни прави уникални. Общото тегло на човешката микро­биота е равно на теглото на мозъка – 2 кг. Найобщо се приема, че човек е съставен от 30% клетки и 70% микроорганизми. Като микробиота определяме всички микроорганизми, живеещи на кожната повърхност. Тя зависи от момента на раждането, променя се през це­лия живот, адаптира се според начина на живот, окол­ната среда, възрастта, режима на хранене, определя здравето, красотата и хомеостазата на кожата.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук