Хранене на различни категории овце: 1 – част : Хранене на бременни овце

0

В 5 части ще ви запознаем с особеностите при храненето на различните категории овце.
Статията е взета от сайта на “Съвети в животновъдството”,  което предполага добро познаване на материала.

Хранене на различни категории овце;
1 – част: Хранене на бременни овце;
2 – част: Хранене на лактиращи овце;
3 – част: Хранене на кочове;
4 – част: Хранене на агнета и шилета за разплод;
5 – част: Угояване на агнета и шилета;

 

Бременността на овцете продължава около 150 дни. Храненето през този период има важно значение за нормалното развитие на плода и за раждането на здрави, жизнеспособни агнета. Освен това, то оказва влияние върху млечността и вълнодайността на майката.
През първите три месеца плодът нараства незначително и към 90-ия ден теглото му достига едва 500-700 г. Поради това, нуждите на овцете от хранителни вещества са близки до тези, за поддържане на живота и за растежа на вълната.
В масовата овцевъдна практика у нас, този период съвпада с летните и есенните месеци, през които овцете задоволяват нуждите си чрез паша.

Освен естествените пасища, овцете използват много добре и площите след прибиране на различни култури (ечемик, пшеница, царевица, цвекло и др.). В зависимост от живото тегло на овцете пасищната трева, която може да задоволи нуждите им варира от 4 до 6 кг. При липса на достатъчна паша трябва да се извърши подхранване с окосени зелени фуражи – фуражни смески, люцерна и др. в количества до 2 кг. АКО такова подхранване не може да се осигури, на животните се дават незначителни количества груби фуражи (0,5-1 кг.), предимно слама от прибраните житни култури (пшеница, ечемик, овес).

Поради високите цени на концентрираните фуражи, подхранване с такива през този период не се препоръчва.
През втората половина на бременността последните 1-2 месеца (особено през петия месец) нуждите от енергия, протеин, минерални вещества и витамини рязко се увеличават – с 50% при овцете с едно агне и 75% при тези – с близнаци. Увеличените потребности от хранителни вещества през този период са свързани с повишената обмяна на веществата, с увеличения прираст на плода и с нуждата от натрупване на телесни резерви. През цялата бременност овцете увеличават живата си маса с 11 -12 кг. при един плод и със 17-18 кг. при два плода. Около 70% от това увеличение се получава през последните два месеца от бременността, когато средния дневен прираст на бременните животни е 150-250 г.

Увеличените потребности на бременните животни през този период не могат да бъдат задоволени само чрез увеличаване на изхранваните фуражи, тъй като вместимостта на храносмилателния тракт е ограничена, особено при овцете с два приплода. Поради това, през този период овцете трябва да се хранят само с висококачествени фуражи, богати на енергия, протеин, минерални вещества и витамини. Плесенясалите, замръзнали и нискокачествени фуражи могат да предизвикат аборти.

Храненето на овцете-майки през последните два месеца от бременността влияе значително върху живото тегло на новородените агнета. Установено е, че агнетата с по-високо живо тегло при раждането са по-жизнени и с най-ниска смъртност през първите дни след раждането. Освен това, правилното и балансирано хранене влияе благоприятно и върху млечността на овцете-майки.
Чрез него се осигурява развитието на жлезистата тъкан на вимето и отлагането на необходимите резерви от хранителни вещества в тялото, които се използват в началото на лактацията.

Обилното хранене обаче, води до затлъстяване на майките, до едри приплоди и трудни раждания.
През последните два месеца от бременността овцете в нашата страна са почти напълно на оборно хранене. Въпреки, че животните все още се изкарват на паша, на нея не трябва да се разчита за задоволяване нуждите им от хранителни вещества. Незаменим фураж за бременните овце е качественото ливадно или люцерново сено, което се дава в количества 0,5-1,5 кг. В дажбите се включва също около 2-3 кг царевичен силаж и 0,4-0,5 кг концентриран фураж.

При липса на доброкачествено сено, то може да бъде заменено със слама от бобови култури (бобена, грахова, фиева и др.). Царевичния силаж, ако няма възможност да се приготви (какъвто е случая в личните стопанства) се заменя с царевичак и сочни фуражи. Грубите фуражи през този период се изхранват в количества 0,5-1 кг.
През последните 10-15 дни от бременността сочните фуражи (цвекло, цвеклови резанки, картофи и др.) се изключват от дажбите на овцете, а силажът се намалява.

Последните 4-5 дни до оагването овцете се оставят само на доброкачествено сено и концентриран фураж.
Както през пасищния, така и през оборния период овцете трябва да имат ежедневен достъп до крупите сол за лизане или до специално предоставени минерални смески под формата на блокчета.


Хранене на различни категории овце;
1 – част: Хранене на бременни овце;
2 – част: Хранене на лактиращи овце;
3 – част: Хранене на кочове;
4 – част: Хранене на агнета и шилета за разплод;
5 – част: Угояване на агнета и шилета;

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук