МЗХГ- Въпроси и отговори: Документи за животновъдния обект

0

време за прочит: 2 минути

Един въпрос, който винаги е интересувал животновъдите и особено по време на преди проверките. Тази година, поради коронавирусът и решение на ЕС, процентът на проверяваните ще бъде намален, но това не означава, че не трябва да имаме изискваните документи за ЖО.


Документите или по скоро папките, които трябва да се водят в една ферма наближава цифрата 50. В едно изследване, което сме цитирали много пъти, фермерът трябва да задели 33 часа месечно да попълва изискваните документи.

През това време, кой ще му гледа животните, това си е негов проблем.
Другата препоръка на ЕК по земеделие, е да се намали административната тежест. Как ще стане това не знаем, като  същата тази комисия непрекъснато допълва Регламентите с воденето на нови папки. В продължение на няколко материала ще публикуваме исканите документи, след което ще ги обобщим във файл, за да си го изтеглите, копирате и ви стане всекидневно четиво. 🙄😄😄😄


Въпрос: „Може ли БАБХ да публикува списък с документите, които ще се изискват при проверка? Поставяме искане да се изготви и публикува такъв списък, тъй като различните проверяващи искат различни документи, които са извън упоменатите в чл.132 от ЗВМД. Това създава неудобства, особено на нови животновъди.“

Отговор: В чл. 132 от ЗВМД, са посочени изисквания към собствениците, съответно ползвателите на животновъдни обекти със селскостопански животни, съобразно които стопаните трябва да поддържат в животновъдния обект съответните документи, удостоверяващи изпълнение на изискванията. Съгласно чл. 132, ал. 1, т. 25 документите свързани с дейността на обекта и животните в него трябва да се поддържат на електронен или писмен носител и да бъдат предоставени на компетентния орган при поискване.

Образци на документи, касаещи здравеопазване и хуманно отношение към животните, са налични на електронната страница на БАБХ: секция „Документи”, рубрика „Образци на документи“,  подрубрика „Здравеопазване и хуманно отношение към животните“. Също така, полезна информация за стопаните е налична в секция „За бизнеса”: подрубрики „Здравеопазване и хуманно отношение към животните“, „Фуражи“ и „Ветеринарномедицински продукти“.

Съотносими документи към изискванията по чл. 132 от ЗВМД, които най-малко следва да се поддържат в ЖО:

 1. Документи, удостоверяващи спазване на изискванията за хуманно отношение към животните:
 2. за проведените с ветеринарномедицински продукти лечебни третирания;
 3. за манипулации;
 4. удостоверяващи умрелите животни;
 5. удостоверяващи отглежданите животни;
 6. удостоверяващи измерените параметри на околната среда (амоняк, въглероден диоксид);
 7. свързани с вътрешни правила и лица/гледачи преминали обучение от собственика на ЖО, удостоверяващи достатъчен брой гледачи с необходимата квалификация и опит за полагане на грижи за животните с оглед на техния брой, вид, възраст и здравословно състояние; че са спазени правилата за защита на животните; че е организирано първоначално и последващо обучение на персонала;
 8. удостоверяващи светлинен режим, купиране на опашките (за свиневъдни обекти);
 9. удостоверяващи вложени силикатни материали (за птицевъдни обекти на бенефициери);
 10. Добри фермерски практики, съгласно Регламент 2016/429 (препоръчително към момента);
 11. програма за хуманно умъртвяване на еднодневни птици, необходимо оборудване, обучен персонал и сключени договори за доставка на консумативи (люпилни).

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук