Защита от топлината

Време за прочит:   3 минути

Овцевъд & Козевъд: Вероятно омръзнахме на нашите читатели с препоръките за вземане мерки за предпазване на животните от силните слънчеви лъчи и високите температури. Публикувахме съвети за животновъдите от различни европейски държави, защото и те като нас, през последните години, се сблъскват с това предизвикателство.
Днес публикуваме напътствията, които са получили  румънските животновъди от вет.лекар д-р Йоан. Наистина  напътствията са много, но не и невъзможно да се изпълнят, това се прави за вашите животни.
Прочете инструкцията, полезна е.

 • Да се ​​осигурят адекватни убежища за животни и птици, които предлагат защита срещу директното действие на вредните ултравиолетови лъчи, както и спазването на плътност, вентилация, температура и хигиена на животните при оптимални параметри;
 • Да се ​​осигурят норми за биологична сигурност, особено в свинефермите и птицефермите, както и да се ограничи движението на животни и хора във и от фермите;
 • Да се ​​осигурят достатъчни количества вода и фуражи, съответстващи количествено и качествено (в зависимост от вида, категорията и физиологичното състояние на животните);
 • Препоръчителното количество вода е за:
  • говеда 38 – 52 литра
  • коне 20 – 40 литра
  • прасета 4 – 11 литра
  • овце 6 литра
  • домашни птици 0,5 литра
 • Постоянно да се проверява доброто функциониране на системите за поливане, хранене и вентилационни системи;
 • Осигуряване на резервно оборудване, главно за вентилационни системи и електрически генератори;
 • Не събирайте животните за манипулации или други дейности във времевия интервал 00 – 18.00 , ако външната температура на сянка надвишава 25ºC ;
 • Избягвайте пашата на животните между 10 ч. и 18 ч. Когато температурите са високи, трябва да се осигури сянка и да се осигури източникът на вода на необходимото ниво, за да се намали рискът от дехидратация;
 • Осигуряване на предварително определени места за изтегляне на животнив изключителни случаи;
 • Домашните любимци (кучета, котки, зайци и др.), които се държат навън, да имат източник на питейна вода, както и адекватно убежище от слънцето;
 • Транспортирането на животни трябва да се извършва само с подходящо оборудвани транспортни средства, за да се осигури необходимата плътност и комфорт в зависимост от вида и категорията на животните, както и разстоянието, на което се извършва превозът;
 • Плътността на животните в транспортните средства ще бъде намалена с най-малко 25% от максималната разрешена товароносимост, в зависимост от вида, размера, възрастта и физиологичното състояние;;
 • Спешно да уведомявате ветеринарния лекар, отговорен за надзора върху здравния статус на животните в съответното населено място, за всяка промяна в здравословния статус на животните, както и за настъпване на промени в поведението;
 • Да участвате активно в извършването на задължителните ветеринарно-санитарни действия, установени от ветеринарните лекари за този период -изследване на питейна вода, дезинфекция , лабораторни изследвания и др .;
 • Да се ​​осигуряват на ниво ветеринарни звена и търговски стопанства запасите от лекарства, дезинфектанти и биологични продукти, необходими за извънредни ситуации;
 • Да се ​​осигури от местните власти и земеделските производители събирането, управлението и неутрализирането на трупове и животински отпадъци;
 • Да се следи информацията и комуникациитена специализираните институции за прогнозираните метеорологични явления;
 • Да информирате ветеринарните санитарни служби със специалните ситуации за специфични спешни интервенции.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук