Заради птиците, говедата = на минус 14.4 млн. евро

0

време за прочит: 3,5 минути

Преди да решим да публикуваме тази статия,  си спомних за два случая свързани с животните и птиците. Първия случай беше преди много години в овцефермата в с. Конево, където навремето се отглеждаше едно от най-добрите стада от породата Тракийска тънкорунна. Овцете бяха настанени в големи, нови обори.
Бригадира си беше гълъбар и отглеждаше гълъби на фермата. Направило му впечатление, че гълъбите, когато влязат обора и летят, с крилата си обират паяжините по високите части на обора.

Вторият случай е от тази година, когато  борбата със стадо косари в една ферма в Сливенско продължи един месец, докато тези животни се махнат от фермата.

Птиците са обичайни вредители, замърсяващи фураж за добитъка. В резултат на това фермерите изпитват увеличени разходи при управление на фуражите и повишен риск от патогени и болести по говедата в стадото. Много изследователи са проучвали този аспект. 

В тази връзка, на конференция в Хановер на 20 април тази година е изнесен материал  „Икономическото въздействие и влиянието върху здравето на животните от птиците във фермите“.


За да се проучи въздействието на птиците  върху храната на млечния добитък, са проучени няколко ферми в Германия.  Земеделските производители отчитат загуби от фураж от 50 евро на крава, което доведе до общи годишни загуби от 5,2 милиона евро в западния регион на Германия и 9,2 милиона евро в източния регион на страната.. Установено е, че изобилието от птици, повече от 10 000 на ден е свързано с присъствие на болестта на Джон и салмонела.

Въпреки че в Германия млечните ферми станаха по-малко,  размерът на стадата се увеличи, така че, общият брой на млечните крави остана относително постоянен. Това интензифициране доведе до по-голямо използване на отворени складови помещения с високо енергийна храна, като зърнени култури и памучни семена, съхранявани за по-лесен достъп до тях.. По същия начин, бункерите с отворен тип за хранене на царевица са до голяма степен предпочитани пред затворени и вертикални силози. За съжаление, тези по-нови практики за съхранение на фуражи позволяват по-добър достъп до фуражите.

Деградацията на фуража за добитък от птиците може да доведе до изчерпване на хранителните стойности на фуражите, което може да повлияе на производството на мляко. Depenbusch et al. (2016 г.) отчита увеличение на дневните производствени разходи от 0,92 евро на животно. Проучване на ферми за мляко в Ханза и Северен Рейн показва, че млечните ферми, които отчитат 10 000 или повече птици на ден, губят 64 000 евро от храна годишно и е много -вероятно да отчитат Salmonella spp. и болестта на Джон. Цитираното проучване обаче не разкри ефект от присъствието на птици върху производството на мляко.

Въпреки това птиците са участвали в предаването на патогени поради тесен контакт с животни в развъдните единици. Това е така, защото птиците могат да замърсят фуражи и вода и / или да транспортират патогени между помещенията и съоръженията за животни. От своя страна, наличието на стада с птици с висока плътност във фермите създава идеални условия за предаване на патогени между птици и говеда, както и от птици към други птици.

Оказва се, че гълъбите придобиват и рециркулират патогени, включително Salmonella enterica, в млечните ферми, но също и като вектори на патогени сред няколко съоръжения за отглеждане на животни. Гълъбите могат да допринесат за предаването на патогена чрез физическото движение на фекалии от едър рогат добитък, които може да съдържат Salmonella spp., E. coli и други патогени. Гълъбите ги пренасят в улуците за вода по оборите, като по този начин разпространява патогени във всички животновъдни обекти.

В същото време е установено, че покриването на фуража в складовете  намалява замърсяването с S. enterica, включително и в улуците, въпреки че не оказва влияние върху разпространението на S. enterica при говеда. За съжаление, в момента не е налице цялостна оценка на въздействието на птиците върху млечните ферми.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук