Зоотехнически сертификат – какво представлява

време за прочит: 3,5 минути

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/602 на Комисията от 15 април 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/717 по отношение на образците на зоотехнически сертификати за разплодни животни и зародишни продукти от тях

Зоотехническия сертификат е може би най-ценната хартийка за тези, които са членове на развъдните организации. Опитахме се в всезнаещия чичко Гугал да намерим точно определени, но за съжаление  там няма нищо. Както казахме, най-ценната хартийка – сертификата ти позволява, ако го притежаващ да участваш в схемите за животни под селекция и съответно там субсидията е най-висока. Можеш също, имайки тази хартийка да продадеш разплодното си животно за значително по-висока цена. Това важи в пълна сила за млечния сектор крави, биволи и всички автохтонни породи. Има и други изпълнения, но не е мястото тук, да ги коментираме.

 Зоотехническият сертификат  се издавана на всяко животно, което се предлага за участие в схемата за селекция. Всяка година хиляди, абсолютно ненужни на никого сертификати се съхраняват по фермите и администрацията. Общо правило е, че сертификат се издава само на разплодно животно, което ще бъде продадено и то по желание на купувача. Защото в Европа цената на сертификата започва от 40 евро нагоре. Така го искат, така го правят и фермерите.

Досега издаването на сертификата ставаше по Регламент на ЕС  2017/717. От 4 август обаче влиза нов Регламент 2020/602 на ЕС 717 по отношение на образците на зоотехнически сертификати за разплодни животни и зародишни продукти от тях.
Готови ли сме за това.
Вероятно ИАСРЖ и СГР ще вземат бързи решения по отношение изготвянето на новата визия на сертификатите съобразени с изискванията на Регламента. Въпросът е ще продължи ли това безконечно печатане на сертификати – /сега вероятно повечето от тях ще станат от две страници/. Трябва да се знае, че информацията в сертификата тази година е една, следващата след новите контроли е друга. Все пак става дума за поне нови 100 000 сертификата годишно, много хартия, а това значи и гора, нали.

Новия Регламент на ЕС под номер 2020/602 влиза в сила, след преходен период от 4 ти август 2020 г и  дотогава зоотехническите сертификати за търговия с чистопородни разплодни животни и зародишни продукти от тях, както и за търговия с хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях могат да бъдат издавани съгласно съответните образци на стария Регламент.

Регламент е от  89 страници, от които приложенията са на 83 страници. След задълбочено запознаване, всяка Развъдна асоциация трябва да си подготви Зоотехнически сертификат. Най напред като визия, където би трябвало да има националните символи и второ, като съдържание съобразено с Регламента. Вероятно, съгласно изискванията сертификата ще бъде разположен на две страници или един лист с отпечатване от двете страни. Това ще го решат самите асоциации. Добре е, асоциациите , по направления да изготвят единтични сертификати, като разликата да бъде само в логото на асоциациите. Дано този път да се договорят.

Самата промяна на сертификатите е наложена от водещите страни в животновъдството. Още повече, че през последните години има голямо обединение на РА на нацонално ниво, а дори и на междудържавно.

(6)

Предвид натрупания опит след прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/717 е необходимо да се актуализират образците на зоотехническите сертификати, за да се улесни издаването и отпечатването на тези зоотехнически сертификати и да се позволи по-добра проверка за идентичността на разплодните животни. Поради това е необходимо Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/717 да бъде изменен.

Форматът на родословието, включен в образците на зоотехническите сертификати, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/717, предвижда вписване на номер по родословна книга на родителите и на родителите на родителите на разплодното животно, за което се издава зоотехнически сертификат. Вписването на индивидуален идентификационен номер на родителите и на родителите на родителите в родословието е необходимо, когато той е различен от номера по родословна книга. Освен това при екстензивно животновъдство в образеца на зоотехническия сертификат следва да се посочи периодът на покриване, а не датата на покриване.

(5)

В зоотехническите сертификати за зародишни продукти се предоставя информация за зародишните продукти и за животните донори. В някои държави членки съществуват условия, съгласно които е необходимо информацията относно дадено животно донор да бъде потвърдена от развъдно сдружение или развъдник, а за зародишните продукти — от център за събиране или съхраняване на семенна течност или от екип за събиране или производство на ембриони. Поради това в образците на зоотехническите сертификати за зародишни продукти е необходимо да се предвиди място за подпис на повече от един издаващ орган. Следва също да се позволи отделяне на частта от зоотехническия сертификат, която се отнася за зародишните продукти, от частта относно животното донор, при условие че към зоотехническия сертификат, издаден за зародишни продукти, е приложено фотокопие от зоотехническия сертификат, издаден за животното донор.

Пълният текст на Регламента мже да прочетете ТУК:

 

 

 

 

 

)

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук