Европейска комисия: COVID-19 и селскостопанските и домашните животни

0

време за прочит: 3,5 минути

  1. COVID-19 И SARS-COV-2

Тежък остър респираторен синдром коронавирус-2 (SARS-CoV-2) е наименованието, дадено на новия коронавирус от 2019 г.

COVID-19 е наименованието на болестта при хора, причинявана от вируса SARS-CoV-2.

  1. РИСК ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ НА ЧОВЕК ОТ ЖИВОТНИ

2.1. Съществува ли риск от заразяване с COVID-19 от животни?

Основният път на предаване на SARS-CoV-2 е от човек на човек, основно чрез секрети от дихателните пътища, които заразените лица могат да разпространяват при кихане, кашляне или издишване.

Въпреки че наличните данни, и по-специално генетичните секвенции, показват, че вирусът SARS-CoV-2 произхожда от животински източник, понастоящем няма достатъчно доказателства, за да бъде точно определен източникът или пътят на предаване – от животното, което е било първоначален резервоар, през предполагаемия междинен гостоприемник, до човека. Провеждат се проучвания, за да се опознае възприемчивостта на различни животински видове към SARS-CoV-2 и да се установи динамиката на заразата при възприемчивите животински видове.

2.2. Съществува ли риск от предаване на вируса SARS-CoV-2 от човек на животно или от животно на животно?

Има вероятност средата, в която се намират заразените хора, да е замърсена със SARS-CoV-2, поради което домашните животни, които са в близък контакт със заразени хора, са изложени на SARS-CoV-2.

Не може да се изключи рискът от експозиция на SARS-CoV-2 и заразяване с COVID-19 на домашни любимци, живеещи в засегнати домакинства. Предварителната оценка на риска от експозиция и последващия риск от заразяване в домакинствата се счита за нисък за котки, порове и хамстери, много нисък за кучета и пренебрежим за птици и влечуги .

До момента няма доказателства, че кучетата и котките допринасят за разпространението на SARS-CoV-2 сред хората. Освен това въпреки докладваните единични случаи на заразяване при кучета и котки, понастоящем няма доказателства, че животните, заразени от хора, са от голямо значение за епидемиологията на настоящата пандемия от COVID-19. Огнищата на COVID-19 при хората възникват при предаване от човек на човек. При предишни огнища на ТОРС домашните любимци не са били резервоар на вируса, нито са играли роля за неговото предаване от животно на човек.

Беше установено, че норките са възприемчиви към SARS-CoV-2 и бяха докладвани заразявания при селскостопански норки.

  2.3. Какви са клиничните признаци при домашни любимци, заразени със SARS-CoV-2 в засегнати от COVID-19 домакинства?

Въпреки че COVID-19 се появи неотдавна, вече са налице научни данни, че SARS-CoV-2 е бил открит при безсимптомни кучета, чиито стопани са болни от COVID-19, че домашни котки на болни от COVID-19 пациенти са дали положителен резултат при изследване за SARS-CoV-2, както и че експерименталното заразяване на котки и порове със SARS-COV-2 води до репликация на вируса и до неговото отделяне и разпространение към възприемчиви котки и порове, които са били в контакт със заразените животни.

В малкото налични към момента доклади се посочва, че кучетата, при които е открит вирусът, не са проявявали клинични признаци, а заразените котки за кратко са страдали от дихателни проблеми и разстройства на храносмилателната система. Освен това по време на експериментално заразяване на порове и златисти хамстери са наблюдавани клинични признаци, свързани с дихателната и храносмилателната система, както и повишена температура.

2.4. Трябва ли да вземам специални предпазни мерки за моя домашен любимец?

На първо място, няма основание за предприемането на каквито и да било мерки, които по някакъв начин биха навредили на благосъстоянието на животните, за които се грижите.

Когато е възможно обаче, се препоръчва предпазливо отношение и поведение, въпреки че няма налични доказателства, че кучетата, котките или други домашни любимци допринасят за разпространението на SARS-CoV-2, както и че животните, заразени от хора, са от значение за епидемиологията на COVID-19.

Съществуват някои защитни мерки, които могат да бъдат предприети:

  • Като предпазна мярка хората, които са заразени с вируса SARS-CoV-2 или за които има съмнения, че са заразени, следва, доколкото е възможно, да избягват близък контакт със своите домашни любимци и да спазват добри хигиенни практики (напр. изолиране от домашните любимци, често миене на ръцете, избягване на близък контакт, носене на маска).
  • В контекста на тези предпазни мерки при наличието на съмнение, че собственик на животно e заразен със SARS-CoV-2, следва да се ограничи максимално контактът на животното с хора или с други животни, като то бъде държано изолирано в затворено помещение в собствения му дом, на определените места за изолиране на животни или в приют, доколкото това е практически възможно. Тези мерки в никакъв случай не трябва да вредят на благосъстоянието на животното и продължителността им не трябва да превишава срока на мерките за ограничаване на движението на хората, въведени в съответния географски район.
  • Собствениците на домашни любимци следва да разхождат домашните си любимци на каишка, спазвайки „социална дистанция“ от другите хора.

ЕК

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук