3 част – Михаил Михайлов: Селекцията – ние, другите, накъде / Сп. “Агро пари”

време за прочит: 7 минути

Селекцията

Най-различни са процентите, които се цитират за благополучието на една ферма по отношение на селекцията. Някои учени казват- един класен коч е равен на половин стадо, други казват селекцията осигурява 25%
от успеха. Селекцията в животновъдството у нас в момента е поверена на Развъдните асоциации. Какви са резултатите в говедовъдството, то и в овцевъдството не са кои знае колко добри, писахме по нагоре. Не може само да разнасяме куфарчета, да правим справки и да постигнем  кои знае какви резултати. Интересът на фермерите да участват в мярката „под селекция”  е голям защото се получават субсидии. Въпросът е фермерите имат ли друга икономическа полза от дейността, защото субсидиите утре може да спрат.В момента се финансира остаряла и неработеща система за селекция, без реални резултати и икономически ефект.

Отмяна на преките субсидии само за чистопородните животни под селекционен контрол, най-после ще даде път и в България на междупородното кръстосване в говедовъдството и овцевъдството, практика, която намира все по-широко разпространение в развитите страни. Млекодайните крави кръстоски в САЩ са над 2 милиона, а в месодайното говедовъдство отдавна има установени пирамидални структури.  В Европа тази практика също навлиза бързо. Създаде се наскоро нова компания Procross, която ще се занимава изключително с разпространяване на трипородния модел на кръстосване в млечното говедовъдство. В края на краищата, не е важно, дали кравата е чистопородна, а дали е безпроблемна и високопродуктивна.В момента в България има 13 говедовъдни асоциации. Три от тях са за т.н Черношарено говедо/-Българска порода/. С други думи три различни развъдни програми, различни методи за изчисление . И  трите асоциации  имат в програмите си да произвеждат бици. Ами как да стане това, когато минимума при производството на бици е популацията да е поне 60 000броя, а при нас общо в трите асоциации има толкова броики.През последните 10 години, тенденцията в страните с развито говедовъдство е точно обратната – сливане на породни асоциации за повишаване на ефективността на работа и икономия на средства.

Следвайки световната тенденция, в България би трябвало да има само две говедовъдни асоциации – една за млекодайно и една за месодайно говедовъдство. Те биха могли да имат даже обща администрация с цел икономия на средства и централизирана база данни за разпределяне на субсидиите. Тези причини на практика ни водят и до самоизолация- все едно сме в карантина от селекцията. Не сме член на Интербул, не сме член на Световния Холщайн, защото трябва да се решат въпросите около породата. Все пак имаме нещо направено в тази насока-Кафявата ни асоциация е член на Европейската такава. Асоциацията на Симентала също е вече член на голямото европейско семейство на Сименталите. Тази година трябваше тържествено да им се връчи Диплома за това, но поради пандемията ще го получат догодина на Световния конгрес на Симентала.

Контрол на продуктивните качества, лаборатории за анализ на млякото.

Това са пари, време и усилия хвърлени на вятъра, тъй като реално никой не работи с получените данни. Даже и да се обработват,  в някаква съществуваща в момента национална информационна система, с каква цел се прави това? Какви са резултатите? По какви международни стандарти се обработват данните и какви индекси получават животните?
В повечето средни и големи ферми вече има компютърни програми, които дават достатъчно добра представа за индивидуалната продуктивност на кравите. Отказа от селекционен контрол в сегашния му вид, ще освободи достатъчно средства за геномна оценка на по-добрата част от популацията. Субсидии за чистопородни животни трябва да се дават само при условие, че тези животни са с геномна оценка и международно признат развъден индекс.

ДНК лабораториите

ДНК лаборатория , която имаме едва ли ще може да се използва за нещо друго, освен за доказване на произход. Доказването на чистопородност в говедовъдството е необходимо само при наличие на бикопроизводство. Геномната оценка се състои от две части: ДНК генотипиране и сравняване на резултатите с базата данни за определяне на развъдната стойност на животните (индекси). Генотипирането може да става в България и ако има кой да го прави, ще бъде по-евтино и по-бързо. Резултатите се изпращат по електронен път за обработка в съответната странa, от която искаме да получим индекс. За сега най-голямата база данни и оценка с най-голяма надеждност (до 80%) е в САЩ. При достатъчен брой животни, може да се договори цена за обработка на данните, не по-висока от $20 на животно, която включва освен развъдната стойност с пълен TPI индекс и изследване за повечето известни рецесивни гени с икономическо значение. Геномната оценка навлиза все по-широко и в месодайното говедовъдство.

Изкуствено осеменяване

Осигуряване на семенна течност, за сметка на държавата, може да доведе до положителен ефект, но към такава мярка, трябва да се подходи много внимателно, за да не създаде тя повече проблеми отколкото ползи. Субсидии трябва да се дават, само за сексирана сперма, тъй като това ще позволи, бързата подмяна на проблемната част от популацията с нова съвременна генетика. Това ще гарантира и използването на отлична генетика, тъй като секисираната сперма се предлага само от елитни бици. Използването на сексирана сперма ще намали рязко и броя на мъжките телета, за които и без това няма пазар. Съвременната сексирана сперма е с чистота 95% (женски телета), а при 4 милиона сперматозоида, концентрация в доза, резултатите от осеменяването (оплождането) и при юниците и при кравите са равни, а в някои случаи и по-добри от тези на конвенционалната сперма.

Като допълнителен ефект от използването на сексирана сперма е увеличаването на млечната продуктивност с около 500 литра за първите две лактации, ако кравата и двата пъти се е отелила с женско теле. Освен това, кравите раждащи женски телета, имат средно 12 дни по-къс сервиз период (поради леките раждания) от тези с мъжки телета. Препоръчително е използването на геномно оценени млади бици, поради значително по-ниската цена и генетика, която е с едно-две поколения напред. В момента между 60% и 80% от спермата, предлагана от водещите световни компании по изкуствено осеменяване е от геномно оценени млади бици. Трябва да се въведе и минимална граница за някои показатели, които са важни от селекционна гледна точка в България (например общ тип, индекс на вимето, индекс на краката и копитата, продължителност на продуктивния живот и т.н.) Поради ниската средна млечност в България, за сега показателя млечна продуктивност при избора на бици не е от съществено значение. Всеки чистопороден холщайнски бик гарантира поне 12 тона мляко за лактация. Доказателство за това са най-добрите ферми в САЩ и Канада, със средна млечност 15-16 хиляди литра за лактация. В България сме твърде далече, даже от половината на тази продуктивност.

Какъв е смисълът да се трупа генетичен потенциал, който не се използва? Чрез масираното използване на сексирана сперма ще се осъществи цялостен ремонт на стадата с нова генетика, само за едно поколение.На следващия етап от програмата със сексирана сперма, може да се осеменяват само юниците, при съотношение в стадото 40:100 (юници:крави), което е достатъчно за 25-30% годишен ремонт на стадото. Останалата част от животните се осеменяват със сперма от Ангус (леки отелвания, черен цвят на телетата кръстоски за лесно разпознаване, подобрено качество и количество на месото). Освен това хибридния ефект при използване на сперма от месодайни бици влияе и за по-добра преживяемост на ембрионите, като увеличава заплодяемостта с 5-7%. Повечето от тези кръстоски подлежат на угояване за производство на месо, по-качествено от това на млекодайните породи. Една част от женските телета F1 могат да се запазят за разплод при продължаващо кръстосване с Ангус или друга месодайна порода.Това ще спомогне и за по-бързото създаване на съвременно месодайно говедовъдство в България.

Завършвайки този материал за селекцията ще напиша с големи букви за да се запомни. Това предложение на НСГБ е прието от МЗХГ, ИАСРЖ и РА. За първа година фермите под селекционен контрол ще получат именно сексирана сперма, от квалитетни бици равняваща се на 8% от стадото безплатно от своите асоциации. С други думи началото е сложено и съм сигурен,че след като самите фермери  се уверят в ефективността на схемата сами ще почнат да я прилагат. Можем да отчетем, че Новото начало стартира.

Михаил Михайлов

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук