Австралийските мандри трябва да публикуват минималната цена, на която ще купуват млякото през следващият сезон

0

време за прочит: 4 минути

Миналият декември австралийското правителство въведе нов Кодекс на работа за млечния сектор, така че да има повече прозрачност и справедливост в договорите между фермерите и млекопреработвателите. Този кодекс е одобрен от австралийската комисия за конкуренция.
Този нов кодекс, който влезе в сила тази година, установява, че не по-късно от 1 юни всяка година млекопреработвателите трябва да публикуват своите млечни договори за следващата кампания на своя уебсайт – кампанията в Австралия започва на 1 юли и завършва на 30 юни следващата година. По този начин фермерите разполагат с 1 месец, за да сравняват офертите, да получат съвет и да решат на кого е най-добре да предават млякото си.

Един от най-важните въпроси, включени в Кодекса е, че публикуваните договори трябва да включват минимална покупна цена, която е най-ниската цена на която индустрията ще плаща на земеделския производител, и е еднаква за всичките 12 месеца.

По отношение на минималната цена, изисквана от Кодекса, трябва да се подчертаят два важни въпроса. От една страна, Кодексът не казва каква трябва да бъде минималната цена, нито установява, че тя трябва да бъде за мляко с определено качество. От друга страна, тя не задължава минималната цена, предлагана от мандрите, да покрие производствените разходи на фермерите.

Кодексът не позволява на млекопреработвателите да прилагат намаления на минималната цена на вече доставено мляко. Но пък от друга страна позволява намаляване на минималната цена, ако договореното мляко не е доставено или при извънредни временни условия. В този случай земеделският стопанин има правото да прекрати договора.

Млекопреработвателите също така могат да пуликуват средна цена, но тя не е защитена от Кодекса. Но пък са задължени да публикуват необходимите изисквания за качество на изкупуваното мляко и премиите за по-високото му качество.

Нарушенията на тези договори носят финансови санкции, както за фермерите така и за млекопреработвателите. Глобите могат да достигнат 39 000 евро за по-големите фирми, или до 13 000 евро за по-малките стопани.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук