Анализ: Цена на суровото мляко – юни 2020 г ЕС

0

време за прочит: 4 минути

Най-важното за всеки фермер е цената на суровото мляко. Въпреки, че не винаги от нея зависи всичко в една ферма, си остава важен фактор.
Както знаем в ЕС има организирана служба наречена Млечна обсерватория, която се занимава със събиране, обобщаване на информацията и съответно изготвяне на анализи свързани със сектор мляко – ясно е, че става въпрос за говедовъдството. Всеки месец, се издават няколко бюлетина, които все пак дават представа за състоянието на сектора в момента. Важното е, че информацията е много навременна.

Какво ни показват цифрите от юнския бюлетин на обсерваторията по отношение цената на суровото мляко.

През юни е фиксирана най-ниската изкупна цена за ЕС от началото на годината – 32.66 цента за кг мляко. Разликата в сравнение с януари е 2.49 цента. Намалението на цената  основно  е през март, април и май. За юни цената е по-ниска в сравнение с май само с 0.3цента или 0.9%.

Не във всички страни обаче, градацията на цените е еднаква. Например в Дания макар и с малко, цената се вдига през юни и вече е 34.07 цента.
В най-засегнатата от пандемията страна Италия цената през юни е 36.06 цента, при най-ниско ниво от 35.61 цента.
Изключително стабилна е била цената на млякото в Гърция от 38.82 цента през януари на 38.50 през юни.
Най-висока е цената в Кипър, но доколкото знаем, там си действа вътрешен млечен борд и нямат свръх производство и цената е 57.51 цента.
Следва Малта 48.99 цента, Финландия – 38.35 цента,  и идва Австрия с 36.00 цента.

На другия полюс, с най-ниски цени за суровото мляко са Литва 24.62 цента и Латвия 25.72 цента. Следват Полша, Португалия, Румъния, Словения,Чехия, Ирландия и Словакия където цената гравитира около 30 цента.

Колосите в производството – Германия е с 32.52 цента, Франция – 33.54 и Нидерландия – 33.00 цента.

Не се притеснявайте, ще кажем и какви са изкупните цени за България. На пръв поглед сякаш при нас е много добре – през януари 31.96 цента, а през юни – 31.04 цента. Нещо повече – миналата година цената за юни е била 29.44 цента. Всички тези цифри са статистика и не могат да покажат какви са били разходите за двата периода.

Сравнявайки графиките на цените за последните три години, може да се направи изводът, че още през юли ще започне покачване на цената на суровото мляко /за някои ферми у нас, това е вече факта, макар и една стотинка/, като хода нагоре ще продължи до края на годината. През 2017 г например кривата тръгва нагоре след юли и накрая на годината млякото е с висока цена.

Какво показва графиката относно сравнение цените на млякото юни 2019 / юни 2020 г. Най-голямо е намалението на цената в Латвия с – 12,8%, следвана от Чехия – 10.6% и Литва – 9.7%. Общо 17 държави от ЕС са с по-ниска цена от 2919 г. Други девет държави имат увеличение на цената и в тази група е и България с 5%. През 2019 г през юни у нас изкупните цени са били 29.44 цента, а сега са, както казахме по горе – 31.04 цента. Най-висок ръст бележат цените за една година в Малта, Швеция и България.

Понеже нямаме никакви намерения да спорим с нашите читатели относно цените, ще публикуваме цените на млякото за юли в Нидерландия. Обърнете внимание и с какво качество трябва да бъде млякото за да получи фермера 33 цента за килограм.

Гарантираната цена на FrieslandCampina нараства с 0,50 EUR в сравнение с миналия месец (32,50 EUR за 100кг мляко) или 33.00 евро. Гарантираната цена на FrieslandCampina се прилага за 100 кг мляко със стандартно съдържание на протеин (3,57%), мазнини (4,42%) и лактоза (4,53%), без ДДС. Показаните количества важат за средно снабдяване от 850 000 килограма мляко годишно. Гарантираната цена е част от цената на млякото FrieslandCampina, която се изплаща на членовете млекопреработватели годишно. Накрая на годината членовете на този кооператив получават допълнителни дивиденти.

На база официалната информация и написаното в материала е нормално да има и изводи:

  • независимо от голямата криза в света, породена от коронавируса, цената на суровото мляко  е намаляла само с 2.49 цента./за ЕС/
  • очаква се още през юли цената на суровото мляко да тръгне нагоре.
  • в България цената също трябва да върви нагоре по няколко причини: започналите големи горещини, преустановяване доенето на овцете и козите, намалелия внос на сурово мляко.
  • не така стой обаче въпросът със сухото мляко. Информацията е, че се внасят големи количества сухо мляко и ако влизат в млекопреработването ще се тушира увеличението на цената. Съгласно действащите наредби, има доста ограничения за използването на сухото мляко.
  • сега действащите цени у нас са ниски за покриване себестоиността на млякото, още повече, че консумативите необходими за работата в сектор мляко също растат непрекъснато.
  • необходим е задълбочен икономически анализ на сектор млекопроизводство и вземат веднага мерки за запазване на сектора.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук