НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО: Подготовка на кочовете за случната кампания

време за прочит: 5 минути

Много овцевъди сравняват случната кампания при овцете със сеитбата в растениевъдството. Правилното и провеждане осигурява по-добра заплодяемост, ниска яловост и по-висока плодовитост при овцете.
Важен момент от провеждането на случната кампания е да се определи времето на заплождане. Овцете са сезонно полициклични животни, чийто еструс настъпва през определени сезони на годината и се размърлят по няколко пъти през този период. Продължителността на половия цикъл е средно 17 дни, размърляноста продължава от 24 до 36 ч., а овулацията настъпва в края на размърляността – към 32–рия час. Началото на случната кампания зависи от района на отглеждане и климатичните условия, наличните помещения и фуражи, продуктивното направление и традициите при отглеждан на овцете, продължителността на лактацията, подготовката на овцете за случната кампания, както и от пазара на получената продукция (мляко, месо, вълна) и др.. За нашата страна случната кампания при овцете се провежда през юли – август за равнинните райони и през септември-октомври за планинските райони.
За постигането на по-висока заплодяемост и плодовитост, е необходимо:
-правилно да се подготвят разплодните кочове;
-добре да се подготвят овцете майки;
-да се създаде добра организация на работа по време на случната кампания.
От правилната подготовка на кочовете за случната кампания зависи качеството и количеството на семенния материал. За случната кампания е необходимо да се използват селекционирани мъжки разплодници от кочопроизводните стопанства, които да не са по-млади от 18м. и по-възрастни от 6-7 г. За  разплодниците трябва да се полагат целогодишно добри грижи. Продължителното стоене на слънце влошава качеството на семенната течност и намалява половата активност, затова пръчовете трябва да се отглеждат в просторни, чисти, сенчести но светли помещения, съобразени със
зоохигиените и ветеринарни изисквания. Особено внимание се обръща на подготвителния период, който започва два месеца преди случната кампания и включва:
– преглед на кочовете и брак на негодните, който се извършва по време на бонитировката през месец май. При бонитировката се определят кочоветепепиниери, а при провеждане на изкуствено осеменяване и кочовете пробници и се съставя случен план.
– вземане на кръвна проба от всеки разплодник, която се изследва за
бруцелоза и заразен епидидимит. При положителни резултати животното се изключва от разплод. Одобрените животни се ваксинират по имунопрофилактичния план за всеки район, като всички мероприятия трябва да завършат три седмици преди началото на случната кампания.
–  правилно и пълноценно хранене с дажби, които да осигуряват обща
дневна хранителност 2-2,2 КЕ и 220-240 g. смилаем протеин на 100 кг. живо тегло. Половината от хранителността на дажбата да бъде от концентриран фураж, приготвен от овес, просо, ечемик, грах, сл. шрот и пшенични трици. Обемистите фуражи, като пасищна трева и зелена люцерна трябва да се заменят с доброкачествено ливадно и люцерново сено в съотношение 1:1.
Особено благоприятно се отразява включването в дажбата суроватка или пълномаслено мляко в количество1-2 л., 3-4 яйца или 0,2кг. рибено брашно.
– разработване на кочовете – прилага се когато кочовете ще се използват за изкуствено осеменяване. Разработването трябва да започне 30 дни преди началото на кампанията с получаване на 10-15 еякулата от всеки разплодник и изследване на спермата по показатели – обем на еякулата, процент подвижни сперматозоиди, концентрация на сперматозоидите и микробиологични изследвания. Младите кочове, които се включват в разплод трябва 40-50 дни преди кампанията, внимателно да се приучат към получаване на семенна течност с изкуствена вагина, като на ден се получава по 3-4 еякулата от кочле с почивка 1-2 дни до затвърдяване на рефлекса, а след това се преминава към получаване на 1 еякулат през ден. За дразнител се използва размърляна овца фиксирана в станок. За стимулиране на половите рефлекси и активността на мъжките разплодници може да се използват хормонални и витаминни препарати.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук