Европейски парламент- биологично разнообразие

0

време за прочит: 1,5 минута

Не трябва да прескачаме депешите от Европа, било от парламента, комисиите или съюза. На всички вече взе да става ясно, след 13 години, че който  дава баницата, командва парада.

В контекста на европейската „зелена сделка“ на 20 май Комисията публикува съобщението „Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.: Връщане на природата в нашия живот“. Това съобщение загатва, че природата е в състояние на криза, подчертава, че биоразнообразието също е от решаващо значение за защитата на продоволствената сигурност в ЕС и в световен мащаб. Загубата на биоразнообразие застрашава нашите хранителни системи, излагайки нашата хранителна сигурност и хранене.

Като пазители на нашата земя фермерите играят жизненоважна роля за запазването на биологичното разнообразие. За да подкрепи дългосрочната устойчивост както на природата, така и на селското стопанство, тази стратегия ще работи в съчетание с новата стратегия за земеделие и новата обща селскостопанска политика (ОСП). Обменът на мнения с комисаря по околната среда, океана и рибарството Вирджинюс Синкевичус даде възможност за получаване на повече информация за ЕК за това как бъдещата ОСП може да противодейства на намаляващото биологично разнообразие в земеделските земи.

От обсъжданите приоритети за новата ОСП може да се разбере само едно-на фермерите никак няма да им леко през следващия период.

Източник: ЕК

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук