1 част: Овцевъдите / НОКА/ в Народното събрание

време за прочит: 7 минути

Комисията по земеделие и храни към Народното събрание с председател г-жа Мария Белова включи в дневния ред на своето заседания на 17.06 и изслушване на най-голямата овцевъдна организация /НОКА/. Това е за поздравление, защото не винаги се дава думата на браншовиците в комисиите.

Свързани статии:
2 част: Овцевъдите / НОКА/ в Народното събрание

3 част: Овцевъдите / НОКА/ в Народното събрание

 

Обсъжданият проблем не е от вчера, става дума за прословутия чл. 137 от ЗВМД. По време на дебата не се разбра кой е виновен над 7000 овцевъди да не могат да се регистрират по този член. Всеки смята, че е прав за себе си. Използваха се политически хватки, обвиниха се за тази ситуация големите ферми и др. фактори. Като финал, ще продължат разговорите за търсене на законен компромис за излизане от ситуацията.


Прочетете стенограмата за да разберете подробно за този 137 ми член.


Стенограма по втора точка от Дневния ред на проведеното заседание на КЗХ при НС.

МАРИЯ БЕЛОВА:Преминаваме към втора точка от дневния ред:
ИЗСЛУШВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ОВЦЕВЪДНА И КОЗЕВЪДНА АСОЦИАЦИЯ.
Добре дошли на гостите от Асоциацията на овцевъдите и козевъдите!
Господин Караколев, кой ще представи Вашето искане? Всички колеги от всички парламентарни групи смятам, че са запознати с проблема, който ще дискутираме. Надяваме се от предходната среща да сте получили положителни отговори, така че слушаме Ви да изложите Вашето искане.

СИМЕОН КАРАКОЛЕВ: Госпожо Председател, уважаеми членове на Комисията! Нашето писмо беше отправено в спешен порядък миналата седмица с оглед на това, че след около по-малко от месец между 5 и 7000 ферми ще останат извън Закона. Всичко това се касае, защото към момента съществуващата законодателна уредба изисква от тях регистрация по един член.

Това е чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и по наши предварителни данни фермерите, които не могат да направят такава регистрация по една или друга причина варират между 5 и 7000. Тоест рискът, за който ние алармираме, е, че след един месец, когато изтича гратисният период след обнародването на Закона, тези 5 – 7000 ферми да нямат абсолютно никаква възможност за какъвто и да е достъп до европейски и въобще може би и голяма част от национални програми.

В това число искам да кажа, че към момента има прием по мярка 4.1, който е качен за обществено обсъждане, и на тези ферми отново им бива спиран достъпът до внедряване на каквито и да е инвестиции в техните стопанства, па макар и това да послужи за вземане на становище от съответния териториален ветеринарен лекар, че те покриват изискванията на Наредба № 44.В тази връзка моля парламентарната Комисия по земеделието и храните да обследва каква е законовата възможност или за промяна на съществуващата нормативна уредба, или за създаване на такава, която да позволи на тези хиляди ферми да могат да кандидатстват по европейски програми за модернизация, да могат да кандидатстват по националните инвестиционни схеми, защото в момента тези хора са буквално в нищото.

И пак отново повтарям на уважаемите членове на Комисията, става въпрос за между 5 и 7000 ферми, като имате предвид, уважаеми членове, че регистрираните с над 50 овце в България животновъдни обекти са малко над 8000. Тоест ние говорим за близо 60 – 70% от овцефермите и козефермите в страната.Аз не искам да влизам в подробност защо се е стигнало дотук.

Мога само да кажа, че за голяма част от тези ферми, водя тук двама представители от Шуменския регион като пример за Комисията – единият фермер закупува преди 10 години стопански двор, в който са се отглеждали крави, но тъй като към момента той отглежда овце и от съответната община, за да сменят предназначението на сградата, представете си, тя също е селскостопанска сграда, но съобразно изискванията трябва да се води овцеферма, тъй като той отглежда овце, в момента той трябва да заплати такса 20 хил. лв. Петдесет лева на квадратен метър е смяната на предназначението на неговия селскостопански обект. Другият фермер е също фермер от над 15 години. Той отглежда овце в населеното място над 15 години. В момента срещу спусната жалба – това е голяма част, масова, предполагам, че много от Вас сте запознати и сте работили с такива казуси – комшията се скарва със съответния човек, веднага пуска жалба, съответно на фермера му се прави една комисия, която установява, че той не е регистриран по въпросния чл. 137 и първото нещо, което се прави, е да му се даде предписание да напусне, да премести животните. Ама къде?! Аз го казвам като фактология, но става въпрос за хиляди ферми и става въпрос за един прекалено кратък срок от един месец. Благодаря, госпожо Председател.

ПРЕДС. МАРИЯ БЕЛОВА: Благодаря Ви, господин Караколев.
Преди да дам думата на колегите, ще Ви поправя малко.
Първо, аз смятам, че всички тук, които сме в тази зала, подкрепяме Вас, подкрепяме всички български фермери, но обръщам внимание, че текстът на чл. 137 няма срок за обнародване, тъй като тази разпоредба е приета на 23 февруари 2018 г. През предходната промяна на Закона, която беше лятото миналата година, единствената разлика бяха личните стопанства. Това трябва да е категорично ясно – че не сме правили промяна в изискванията на чл. 137, касаещ животновъдните ферми.

Аз ще помоля колегите от Министерството, защото разбрах, че днес сте имали среща и сте стигнали до консенсусно решение във връзка с възможността – всички сме убедени, че тези фермери следва да имат право и възможност да кандидатстват по европейските програми, защото това е наистина единственият възможен начин, лично според мен, с който те да се модернизират и реално да осъществяват своята дейност. Друг вариант трудно би могъл да се намери. В това смятам, че също сме единодушни.

Но не смятам, че и на Вас Ви е ясно, че тук не става въпрос за промяна в Закона за ветеринарномедицинската дейност, а по-скоро в Закона за устройство на територията, за която Комисията по земеделието и храните не е компетентна да се изказва. Това, което ние можем да направим, и бъдете сигурни, че ще направим, е да изпратим за сведение до Комисията по регионална политика, да поискаме свикването на такава комисия, на която да разгледаме точно тези текстове в Закона за устройство на територията, които смятаме, че са рестриктивни, но в никакъв случай не може да очакваме да отпаднат всякакви изисквания, касаещи животновъдните ферми. Най-малкото, което е, смятам, че Законът за устройство на територията има достатъчно текстове, в които в зависимост от годината на построяване на тези сгради животновъдни обекти, които са бивши ТКЗС-та и така нататък, има различни хипотези, в които те могат да бъдат узаконени. Не трябва да забравяме, че всеки един фермер е задължен да предприеме необходимите процедури, за да си узакони обекта, така че да отговаря на Закона за устройство на територията.

Лично мен ме притесни това, което казвате за 20 хил. лв. такса за смяна на предназначението. Не знам колегите… (Реплики.) Да, това мисля, че е общинска наредба. Дано да има някаква грешка. Но пак Ви казвам: това, което можем да направим към момента, е да запознаем Комисията по регионална политика и съответно да се опитаме чрез тях и с Министерството на регионалното развитие да подобрим този текст.

следва продължение…..

1 КОМЕНТАР

  1. Това изискване го има повече от 4 години насам до тогава къде бяхте вземахте си субсидии за бройка и за пасища и куп други пари от държавата постройхте си нови къщички а сега ревете къде са обектите Европа нали затова даваше парите вие ко си мислихте

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук