ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА КОТЛЕНСКА ПОРОДА ОВЦЕ“ – АРКПО гр. Котел

0

Спазвайте тези правила за да можем да работим по-добре

Адреси за комуникация: може да ни се обаждате по телефона, да ни пишете по имейл, месинджър, вайбър, както да посетите офиса ни в гр. Сливен, ул. „Мишо Тодоров“ № 5 / до областната управа/

Телефони за връзка: д-р Христо Караджов – 088 528 44 81

                                      инж. Таня Димитров – 0889 77 00 16

Имейл:     arkpo@abv.bg
сайт:         www.ovce-kozi.com/аркпо/

  1. Идентификация на животните – съгласно ЗВМД, всички отглеждани от вас животни трябва да бъдат маркирани. Овцете и агнетата за разплод задължително трябва да имат селекционен номер /на дясното ухо/ и индивидуален номер /две марки от която едната електронна на лявото ухо/. След маркирането, номерата веднага да се внесат в системата на ВЕТИНС. Списъка с оставените за ремонт агнета, със съответните номера да бъде предаден в офиса на сдружението.
  2. При възникнали проблеми по време на подаване документи в ОДЗГ, или замянка на животни свържете се с нас, за да можем наистина да ви помогнем, а не после когато е късно.
  3. Доказване на продукцията: периода за задържане е 80 дни.

– за кампания 2020 г. периодът на задържане на животните е от 12 юни (включително) до 2 септември (включително) 2020 г.

– породата Котленска овца се отнася към автохтонните породи и за да се докаже продукцията съгласно схемата за овце под селекционен контрол, трябва да докажете 35 кг мляко или 0.2 продадени животни.

              Пример: при 100 бр овце-майки под селекционен трябва да докажете 20 продадени животни. Или да докажете продажбата на 3.5 тона мляко.

– продажбата на агнета или овце става след издаването на пътен лист и фактура, като данните в двата документа трябва да съвпадат.
МНОГО ВАЖНО е продадените животни да бъдат приети в другия обект. В противен случай няма да имате реализирана продукция и съответно няма да получите субсидията си за селекционен контрол.

– реализирането на мляко се доказва с фактура,  касови бележки, приемно-предавателен протокол.

– заменяне на животни: – заявените животни, при нужда могат да се заменят с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по схемата. Замяната се извършва в срок до 10 дни от края на събитието, което я е наложило, и заяви писмено в срок до 7 работни дни от деня на замяната.

ВАЖНО: Документите за доказване на реализирано мляко и/или животни трябва да са с дата на издаване в периода от 1 октомври 2019 г. до 30 септември 2020 г. и се представят в срок от 5 до 31 октомври 2020 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“-РА.

За първите 200 животни по схемата, земеделските стопани получават с 25% по-висока ставка отколкото за останалите животни.

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В АСОЦИАЦИЯТА

– да ни информирате своевременно за промени касаещи вашето стадо – идентификация, продажби, брак на овце и др.

– сертификат се издава веднъж, което означава, че трябва да се пазят. При проверките едно от изискванията е възможността да ви се поискат за преглед сертификатите. При загубване, за дубликата се заплаща такса от 2 лева.

– овцете, навършили 84 месеца нямат право да участват в схемата за селекционен контрол. Такива овце се отписват от списъците, но това не означава, че тази овца не може да остане в стадото. Тя обаче няма да бъде подпомагана.

– на всеки 50 овце трябва да осигурите по един коч, предварително одобрен от експертите на асоциацията.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук