3 част: ИАСРЖ – ранг на овцете

Време за прочит: 3 минути

Разнообразните климатични и теренни условия на България, предполагат и отглеждането на много породи от различни направления. През 1956 г се започва реализирането на програма за ликвидирането на нископродуктивните породи и асимилирането им от новите за тогава високопродуктивни комерсиални породи. Проблема с разплодния материал беше решен много бързо, защото в рамките на СИВ думите “нямам” или “не мога” просто не се употребяваха. В продължение на 20 години продължи поглъщателното кръстосване и много от нашите автохтонни или аборигени породи, както се наричаха преди, бяха асимилирани и изчезнаха. Изчезнаха дори и от учебниците, но и науката тогава се съобразяваше с политиката на Партията.
През 1976 г   бе прокарана идеята от академик Цено Хинковски за реставрирането на тези стари породи. Започна се с реставрацията на няколко породи – Котленска овца, Каракачанска овца, Старозагорска овца и др.
Преди 10-на години се „роди” мярката за стимулиране развъждащите овцевъди тези породи, като им се даваха по 40 евро на глава за срок от пет години. Съвсем нормално, броят на автохтонните породи започна да се рои. Тавана за съхранение е 10 000 бр.
Защо се отглеждат и реставрират тези породи е въпрос на друг разговор.

В момента под селекционен контрол имаме 33 породи, от които само 14 са т.н комерсиални. Изчезващите породи обаче са 23, а 4 от комерсиалните имат символичен брой овце.
През 2016 г откогато започва рангирането на породите, те вече са 23. А през 2018 г техният брой е вече 32, като Асафа вече няма представители. Най-голям е броят на овцете от породата СПБМ с 204 915 представителя. Следва Плевенска черноглава овца – 18452 бр, Медночервена шуменска и др. С най-малък брой е породата Романвоска -167 бр, Тракийска тънкорунна 236 бр, Карнобатска тънкорунна – 243 бр и др.

Изводът може да бъде само един – с този породен състав, с много малък брой овце от актуалните за днешния ден породи Мутон Шароле, Ил дьо Франс, Лакон, Асаф не можем да бъдем конкурентни на международния пазар.

ПОРОДА 2014 2015 2016 2017 2018
брой брой брой брой брой
1 Синтетична популация Българска млечна 91783 98526 145865 200268 204915
2 Лакон 0 3888 7600 10346 12666
3 Асаф 1892 2899 2653 3574 1207
4 Плевенска черноглава овца 14592 17451 19739 19685 18452
5 Аваси 0 659 669 999 1227
6 Хиос 0 289 297 445 519
7 Ил дьо Франс 5047 6191 5287 5505 6379
8 Мутон шароле 732 836 1289 1663 1697
9 Асканийска тънкорунна 0 211 211 228 271
10 Кавказка тънкорунна 1086 1595 1244 1260 1315
11 Североизточнобългарска тънкорунна 3000 2742 3499 3955 4131
12 Тракийска тънкорунна 170 210 0 203 236
13 Карнобатска тънкорунн 222 205 222 259 243
14 Старопланински Цигай 7334 7900 8340 9952 10135
15 Родопски Цигай 0 967 2162 5004 5004
16 Местна Старозагорска 683 639 777 776 834
17 Бяла Маришка 810 672 712 684 886
18 Вакла Маришка 3200 5153 6800 7340 8037
19 Средностаропланинска 10023 10494 10047 10046 10091
20 Дъбенска 6718 10932 11668 12536 12660
21 Среднородопска 6588 7552 7155 8427 8716
22 Тетевенска 2530 2162 3170 4374 4642
23 Копривщенска 877 510 1562 2790 3375
24 Каракачанска 7785 9512 11699 11699 11621
25 Западностаропланинска 1202 2150 3301 4142 4407
26 Реплянска 2001 3600 3907 5451 5982
27 Сакарска 1820 1500 1955 1955 2238
28 Софийска /Елинпелинска/ 1512 3076 3 667 5698 6599
29 Брезнишка 789 2122 2570 2820 3201
30 Медночервена шуменска 7151 9566 10635 12606 16382
31 Котленска 211 222 205 1844 5998
32 Местна Карнобатска 0 784 1062 1268 1301
33 Романовска 43 162 206 167
общо 177866 215258 276467 358008 374327

забележка: Броят за породата Асав за 2014 и 2018 година е получен от НОКА.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук