Бадемите за фураж

време за прочит: 2 минути

Бумът в бадемовия сектор, приносът на кръговата икономика за устойчивото развитие и хранителните качества на този сушен плод, накара Dcoop и неговия партньор Де Прадо да разработят изследователски проект, основан на оценката на бадемовите обвивки за храна за животни. Проектът, който вече има подкрепата на Центъра за индустриално технологично развитие (CDTI)  започна да предприема първите си стъпки за реализация.

Този проект, наречен Dealmaltea, има за основна цел валоризацията/ Изкуствено повишаване на цените на стоките, чрез предприети мерки/ на бадемовата обвивка,  и чрез включването ú в храненето на дребни преживни животни (кози и овце).

В хода на проекта ще бъдат определени хранителните свойства на шлюпката               /обвивката/ на различни сортове бадеми. Оптималното време за получаване на страничния продукт ще бъде определено в съответствие с оптималното качество на бадема и начина на прилагане на бадемовата обвивка в храната за животни (натрошена, брашно, гранулирана и др.) и процентът на включване в състава на фуража. Накрая ще бъдат анализирани ефектите на фуражите върху животните и техните продукти: ефект върху млякото при козите и върху месото при агнетата.

Испания е сред световните лидери в производството на бадеми. Като се вземе предвид значението на отглеждането на бадем в  страната, както и на говеда и овце, този проект ще представлява ясна иновация в използването на бадемовата шлюпка, което ще има положително икономическо въздействие за производството на този сушен плод, чрез оценяване на страничния му продукт и чрез генериране на кръгова икономика. По същия начин се предлага включването на тази нова суровина в таблиците на FEDNA и за хранене на млечни кози и агнета.

Проекта ще продължи 2 години и половина. Изпълнението на дейностите ще продължи до декември 2021 г. Бюджетът на проекта, възложен на Dcoop, е 310 686 евро и се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Многорегионалната оперативна програма за интелигентен растеж на Испания 2014-2020 .

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук