Важно съобщение – Регистрация

0

време за прочит: 1 минута

Постановление № 70 от 14 април 2020 г. на Министерския съвет, за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Република България в търговските обекти, представляващи вериги от магазини, същото е обнародвано в ДВ, бр. 37 от 21.04.2020 г. и е изменено с Постановление № 87 от 30.04.2020 г. ( обнародвано в ДВ, бр. 40 от 05.05.2020 г.) със срок на прилагане до 31.12.2020 г. Съгласно § 2 от Заключителните разпоредби на постановлението, търговските обекти по чл. 1, ал. 1 привеждат дейността си в съответствие с него в 14-дневен срок от приемането му.

Изискванията, които са регламентирани в постановлението на Министерския съвет, се отнасят за мляко и млечни продукти от българско сурово мляко, риба и рибни продукти, прясно месо от едри и дребни преживни животни, яйца и пчелен мед, произведени от регионални производители.

Съгласно чл. 1, ал. 3 от ПМС № 70 от 14 април 2020 г., регионални производители са производители или групи/организации на производители с място на осъществяване на дейността на територията на административната област, в която се намира съответният търговски обект, или на територията на съседна граничеща с нея административна област, и които:

– са регистрирани съгласно чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители, или

– притежават обект за производство, регистриран съгласно чл. 12 от Закона за храните.

За административни области София-град и София област за съседни се считат областите, граничещи със София област, както и област Пловдив.

Във връзка с гореизложеното, притежаващите обект за производство и проявява интерес за участие на регионално ниво, следва да изпратят лично координати за връзка на ел. адрес a_popnikolova@bfsa.bg.

Задължително трябва да бъде отбелязан регистрационния номер на обекта. Необходимо е да бъдат посочени име на фирмата, телефон, електронна поща, линк към интернет страница (ако разполагат с такава) и произвеждан асортимент.

източник: МЗХГ

 

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук