Румънските ветеринари не си поплюват

0

време за прочит: 1,5 минута

В бюлетина на Националния орган по безопасност на ветеринарната медицина и храните в Румъния четем за резултата от кампанията по реализацията на агнетата. Румънците също имат проблеми с износа на агнета. Коронавирусът, строги изисквания за транспортиране на животни, потъналият кораб с овце преди няколко месеца, неблагоприятна международна обстановка.

За Великденските празници, официално в Румъния са заклани общо 175 640 агнета в 101 кланици и в 47 стопанства, с временно разрешение за клане на агнета. Ветеринарната служба е  извършила над 7000 проверки и съответно глоби за пускане на пазара на недокументирани агнета..

Проверките се отнасяха до функционирането на селскостопански и хранителни пазари, кланици и кланици на агнета с временна дейност, тренажьорни, складови храни от животински и неживотински произход, търговски единици, както и в заведения за хранене с доставка до дома.
Констатираните пропуски от инспекторите на органа след извършения контрол бяха санкционирани чрез прилагане на 206 санкции в размер на 702 680 леи = 303 872 лева. Също така, в рамките на контролните действия бяха приложени официални мерки за задържане и изземване на ветеринарни лекарства и 5 654 кг хранителни продукти (месо, риба, месни продукти, хлебни изделия, млечни продукти и др. и др.), които не отговарят на санитарно-ветеринарните норми и за безопасност на храните.

Сред основните констатирани несъответствия могат да бъдат посочени:

– неспазване на условията и правилата за безопасност на ветеринарните и санитарните храни при показване и пускане на пазара на храни;
– търговия с месо без ветеринарномедицински преглед, извършен от официален ветеринарен лекар;
– неспазване на ветеринарно-санитарните норми по отношение на съхранението на храни от животински произход;
– несъответствия по отношение на демонстрирането на проследяване на храните;
– неправилно етикетиране и опаковане на хранителни продукти;
– търговия с агнешко месо без правни документи;
– неспазване на общите мерки за профилактика по отношение на достъпа до помещенията, използването на дезинфектанта и санитарния филтър;

за Овцевъд § Козевъд – Костел Чита, Букурещ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук