МЗХГ – въпроси и отговори: Документи за идентификация

време за прочит: 2 минути

Документите или по скоро папките, които трябва да се водят в една ферма наближава цифрата 50. В едно изследване, което сме цитирали много пъти, фермерът трябва да задели 33 часа месечно да попълва изискваните документи.

Една от препоръките на ЕК по земеделие, отпреди няколко дни,  е да се намали административната тежест. Как ще стане това не знаем, като  същата тази комисия непрекъснато допълва Регламентите с воденето на нови папки. В продължение на няколко материала ще публикуваме исканите документи, след което ще ги обобщим във файл, за да си го изтеглите, копирате и ви станат всекидневно четиво. И разбира се, да си комплектовате изискваният брой папки и да ги напълните с исканата информация.

Документи във връзка с официалната идентификация и за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и зоонози:

  23. Декларация по образец за идентифицирани животни;

 24. Паспорт по образец за едри преживни животни и за еднокопитни животни,    подписани от стопаните;

 25. Протокол за предадени на РВЛ средства за официална идентификация, както и паспорт на заклани за лична консумация животни; средства за официална идентификация, които са повредени, бракувани /нечетливи/;

 26. Документи от предадени в екарисаж или инсинератор умрели животни, техни паспорти, и странични животински продукти;

 27. Декларация по образец съдържаща данни от годишен (ежегоден) инвентаризационен опис на животните в обекта;

  28. Технологична схема; правила за вътрешния ред и хигиена; правила за употреба на подходящо работно облекло на персонала, а за посетителите – подходящо защитно облекло; резултатите от лабораторните изследвания при възникване на заразна болест; документи от извършен от стопанина микробиологичен качествен контрол чрез вземане на проби за санитарни и патогенни микроорганизми; документацията за партидите яйца в люпилнята; документацията за партидите яйца в люпилнята (люпилня);

 29. Изготвен и одобрен план за прилагане на спешни мерки при констатиране на заразна болест в животновъдните обекти с изключение на животновъдните обекти – лични стопанства (люпилня, животновъден обект за отглеждане на птици и свине в индустриална ферма и фамилна ферма за свине);

 30. Изготвена и одобрена програма за почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация с въведени процедури и тяхното документиране (люпилня, животновъден обект за отглеждане на птици и свине в индустриална ферма);

 31. Изготвен и одобрен индивидуален план за биосигурност с определяне на критичните контролни точки в обекта и процедури за тяхното управление (люпилня, животновъден обект за отглеждане на птици и свине в индустриална ферма и фамилна ферма за свине);

 32. Програми за самоконтрол на заболяванията за съответния вид животни, утвърдена от изпълнителния директор на БАБХ;

  33. Разрешение за населване на животни;

Въпросите са зададени от КСЖ при София окръг.

Свързани теми:

МЗХГ – Въпроси и отговори: Документи за отглеждане и транспортиране на животни

МЗХГ- Въпроси и отговори: Документи за животновъдния обект

Въпроси и отговори: Защо не взех пълна субсидия

Въпроси и отговори: Един обор – две ферми. Възможно ли е

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук