МЗХГ – въпроси и отговори: Документи за отглеждане и транспортиране на животни

време за четене: 2 минути
Започнахме поместването на необходимите документи в една животновъдна ферма, които трябва да се водят от фермера и при проверка трябва да се представят на контролния орган.
Какви са необходимите документи е въпрос на ОКСЖ-обл. София. Вече ви запознахме с документите за животновъдния обект

МЗХГ- Въпроси и отговори: Документи за животновъдния обект.

сега ще се запознаете с Документи във връзка с отглеждане, придвижване или транспортиране на животни:

Една от препоръките на ЕК по земеделие, отпреди няколко дни,  е да се намали административната тежест. Как ще стане това не знаем, като  същата тази комисия непрекъснато допълва Регламентите с воденето на нови папки. В продължение на няколко материала ще публикуваме исканите документи, след което ще ги обобщим във файл, за да си го изтеглите, копирате и ви стане всекидневно четиво. И разбира се, да си комплектовате изискваният брой папки и да ги напълните с исканата информация.

Документите или по скоро папките, които трябва да се водят в една ферма наближава цифрата 50. В едно изследване, което сме цитирали много пъти, фермерът трябва да задели 33 часа месечно да попълва изискваните документи.

  1. Документи във връзка с отглеждане, придвижване или транспортиране на животни:

1.1 Ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване /транспортиране на животни (ВМС);

1.2 Сертификат от система Трейсис за постъпили или напуснали обекта животни при при транспортиране от/към друга Държава член на ЕС;

1.3 Сертификат по образец за постъпили или напуснали обекта животни при транспортиране от/към Трети страни;

1.4 Договор за прехвърляне правото на собственост или друг документ удостоверяващ придобиване, в случаите на придобита собствеността на животните;

 1.5 Уведомления към РВЛ за събития с животни: за новородени; закупени; продадени; откраднати; умрели; убити; за предназначените за транспорт, за промяна на собствеността, или за клане за собствена консумация; за предназначените за идентификация или за вече идентифицираните; за падналите или за невъзможни за разчитане средства за официална идентификация; за животни със влошено здравословно състояние;

1.6 Регистър на животните в животновъдния обект по образец, с актуални и пълни данни за новородените, закланите, откраднатите, убитите, продадените, придобитите животни, напусналите с ВМС и др.;

1.7 Дневник за отразяване на външни лица (с изключение на пасище);

1.8 Ветеринарномедицински дневник на пчелина;

1.9 Дневници по образец в обекти за отглеждане на охлюви и калифорнийски червеи;

1.10 Документи, удостоверяващи извършена дезинфекция, дезинсекция, дератизация в обекта (включително помещения, оборудване и пр.,) и на транспортните средства (с изключение на пасища, обекти за калифорнийски червеи).

Утре публикуваме: Документи във връзка с официалната идентификация и за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и зоонози:

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук