1 част/ Въпроси към МЗХГ и отговорите

Вече малко се окопитихме в обстановката наложена от невидимия враг – корона-вируса.  Започнахме по-уверено да живеем, да работим, да спазваме правилата на днешния ден.
Имаше много неясни въпроси  свързани с работата по фермите.
Националния съюз на говедовъдите в България – НСГБ, изпрати своите въпроси до Дирекция „Животновъдство“ при МЗХГ. С любезното съдействие на НСГБ, въпросите и отговорите ни бяха предоставени, за да запознаем нашите животновъди. Това ги интересува.


Въпрос: Как ще се процедира с пробите за самоконтрол на суровото мляко.

Отговор: Във връзка с въведеното извънредно положение в страната, поради
епидемията с коронавирус проверките на официалния контрол за известен период от
време бяха преустановени. Към настоящия момент са възстановени. Пробите сурово
краве мляко, изследвани за ОБМ, ОБСК и инхибитори за целите на официалния контрол, както и за осъществяването на самоконтрол във фермата, следва да продължават да се вземат, съгласно разпоредбите на националното и европейското законодателство.
Самоконтролът се изпълнява, съгласно инструкциите, тъй като млякото е суровина,
която постъпва в хранителната верига и е задължително осигуряването на необходимите гаранции за безопасността на потребителите. В случаите, в които
пробовземачите/органите извършващи официалния контрол влизат във фермите следва да се спазват всички мерки за биосигурност така, че да се сведе до минимум рискът от разпространение на COVID 19.


Въпрос: Какви мерки трябва да се спазват при млекоматите. Към момента имазатворени такива.

Отговор: Епидемията от коронавирус не е основана на хранителни инфекции,отчитайки и факта, че млякото претърпява термична обработа. При използване на млекоматите следва да се съблюдават всички санитарно-хигиенни мерки определени с разпоредбите на министъра на здравеопазването, като се обърне внимание на контактни повърхности, които биха били рискови. Бизнес операторите в сферата на храните (включително и доставката на сурово мляко до млекоматите) извършващи производство, съхранение, търговия и транспорт следва да организират дейностите си така, че да се сведе до минимум рискът от разпространение на COVID 19.
За млекоматите се прилагат следнитеобщи изисквания:

– външно почистване и дезинфекция на елементите на млекомата до които имат
достъп клиентите;
– осигуряване на разстояние между клиентите минимум 1.5 – 2 м.;
– задължително присъствие на лице, което да обслужва млекомата;
– да отпадне възможността за използване на съдове, предоставени от клиента, като
се ползват такива са еднократна употреба.


Въпрос: В условията на заболяване КОРОНА вирус и при въведените ограничения на територията на страната ще продължи ли взимането на млечни контроли за животните под селекционен контрол

Отговор: Заболяването КОРОНА вирус и въведеното във връзка с това извънредно положение на територията на страната изисква работа при спазване на известни вече норми за хигиена, дистанция и ползване на различни по характер предпазни средства.
Организирана по този начин, нашата ежедневна дейност, в т.ч. мероприятията свързани с осъществяване на развъдна дейност следва да продължат, още повече, че последната е свързана със спазване на времеви периоди, описани от международната организация по стандартизация на методите в животновъдството ИКАР, със задължителни интервали между млечните контроли. Както знаете, тези стандарти имат задължителен характер за своите членове, като взимането на определен брой контроли, в зависимост от посочения от развъдната организация метод, е гаранция за участие на Вашите членове в схемите за обвързана подкрепа.

Следва продължение

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук