1 част/ БАБХ – ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО за електронна идентификация на дребни преживни животни

време за прочит: 2 минути

І. Въведение и законодателство

Общностните правила за идентификация и регистрация на овцете и козите са фиксирани от Регламент (ЕО) 21/2004 на Съвета. Съгласно цитирания регламент, считано от 31.12.2010 година електронната идентификация става задължителна за всички дребни преживни животни. Единствено страни членки с или по-малко от 600 000 овце и с или по-малко от 160 000 кози , които не са обект на вътрешнообщонстна търговия електронната идентификация е незадължителна. Електронната идентификация за животни се основава на използването на радиочестотна идентификация – метод, работещ при ниски честоти и при много къси разстояния. Електронният идентификатор се нарича транспондер и представлява пасивно, само четящо устройство, което не съдържа вътрешен източник на електрозахранване. Идентификационният код може да бъдe прочетен само когато транспондерът се активизира от сигнала, предаден от четящо устройство. Дребните преживни животни се идентифицират с две средства за идентификация – първото средство е обикновена ушна марка, второто средство е електронна ушна марка.

ІІ. Описание на идентификаторите
Дребните преживни животни се идентифицират с две средства за идентификация – обикновена ушна марка и електронна ушна марка. Комплектът ушни марки за ДПЖ се състои от една обикновена ушна марка и една електронна и е в самостоятелна прозрачна опаковка, като обикновената ушна марка е жълта на цвят, а електронната е оранжева. Транспондерът се намира в женската част на оранжевата марка:

Надписът на обикновената ушна марка е разположен на три реда: – първи ред: BG (съкращение за страната) – втори ред: първите 8 цифри от индивидуалния номер на животното – трети ред: последните четири цифри от индивидуалния номер на животното, с увеличен размер. Надписът върху женската част на електронната (оранжевата) ушна марка е радиален, върху външния пръстен на кръглата част.
Видимият надпис (жълта и оранжева) и кода на чипа (синя фигура) носят една и съща информация!

 Електронните идентификатори отговарят на следните технически характеристики:
а) четящи пасивни транспондери (електронни устройства), използващи HDX- или FDX-B технология, в съответствие с ISO стандарти 11784 и 11785,
б) електронните идентификатори трябва да бъдат четими от четящите устройства, отговарящи на ISO стандарт 11785, и четящи HDX- или FDX-B транспондери (електронни устройства),
в) структурата на кода на транспондера предоставя следната информация в посочения ред:  трицифрен код на страната “100” в съответствие със съответствие с ISO стандарт 3166;
 индивидуален идентификационен код от 12 цифри за идентифициране на отделно животно; г) разстояния на разчитане:
 най-малко 12 см. с мобилен четец;
 най-малко 50 см със стационарен четец.

следваща тема:
ІІІ. Поставяне на идентификаторите и изготвяне на първичните документи

ІV. Електронни ушни марки и ИС

V. Премаркиране.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук