2 част/ Академик Цено Хинковски – НАСТОЯЩО СЪСТОЯНИЕ НА ОВЦЕВЪДСТВОТО

0

време за прочит: 3,5 минути

През последните години в страната се дискутира и създаването на специализирано месодайно овцевъдство. Този процес вече получи своето развитие, но за съжаление има променлив успех. В началото на 70-те години в България беше разработена ефективна система за прекъсната хибридизация, позволила рязко да се повиши енергията на растеж и качествените параметри на агнетата за месо.
За целта се използваше Романовската порода за създаване F1 кръстоски, имащи висока плодовитост (160-190%) и след това породата Ил дьо Франс с оглед повишаване на енергията на растеж на получените кръстоски. За нуждите на тази широко прилагана през 70-те и 80-те години система в страната бяха внесени чистопородни стада от Романовската порода и Ил дьо Франс. Тази система, сега вече отново прилагана в определени планински райони, трябва да се сравни по икономическа ефективност със създаваното специализирано месодайно овцевъдство.

В последните години в България се създадоха чистопородни стада от породата Мутон шароле и Хиос. Загубени бяха обаче, овцете от породите Меринофлайш, Коридел, Линколн и Ромнимарш. Предполага се, че техният брой ще се увеличи. Разформироването на крупните ферми беше причина да се намали броят на почти всички местни породи овце. Повечето от тях бяха застрашени от изчезване. Наличните сега данни показват, че има  породи  застрашени от изчезване. Техният брой е под минималния обем, необходим за да се провежда селекция за тяхното съхранение без рязко да се увеличи при тях генерационният коефициент на инбридинг и съответно загубата на генетична изменчивост от високата величина на генетичния дрейф.

При по-голямата част от местните породи са разработени развъдни програми със схеми за поддържаща селекция. По същество тези схеми съответстват на споменатата система в първата част и предложена през 1982 г. на конгреса по генетика в Москва. Става въпрос за схеми, базирани на динамичния латински квадрат. За прилагането й е необходимо да има вътрепородна структура от стада и обособени в стадата групи… Даже при запазване на техния сегашен обем или разширение, извършено на негова основа, е невъзможно да се избегне загубата на генетична изменчивост и съответно загубата на тяхната действителна идентичност.
При тези породи е необходимо разширяване на техния обем чрез системата на реставрация, т.е. система на поглъщателно кръстосване върху близка по тип основа. Тази система беше приложена за възстановяване на две породи крави във Франция. За някои от местните породи овце разширяването на обема може да се извърши и чрез включване в системата на селекция на стада и животни, невключени до сега в тази система.

Съвсем ясно е, че трудно ще бъдат съхранени породи като Свищовската с обем 60 майки и 4 разплодника, местната Карнобатска с 240 овце и 10 разплодника, Тетевенската – с 35 овце в системата за селекция и общ брой 800 животни. Необходимо е да се подчертае, че съхранението на местните породи овце е изключително важна задача, тегнеща на плещите на сегашната генерация учени и специалисти.

  • ОБОБЩЕНИЕ Броят на овцете и тяхната породност в България са се изменяли в съответствие с нуждите на изменящата се икономиката. Съществуват достатъчно доказателства, че във всички периоди от историята на държавата нуждите на икономиката от продукти от овце са оценявани вярно и в съответствие с тези нужди се е насочвала селекцията за тяхното породно направление. Какви са проблемите при този вид животни при сегашната бързо изменяща се икономика на страната и нейното участие в безмитния Европейски пазар:

  • Безусловно съхранение на наличния генофонд в обем, позволяващ при нужда той да бъде използван за увеличаване на определено направление. Това се отнася за породите от мериносовото, кросбредното и цигайското направление.

  • Усъвършенстване на системата за съхранение на наличните в страната аборигенни породи овце с оглед запазването на наличната генетична плазма, създадена през вековете от миналите генерации.

  • Разширяване на обема на млечното овцевъдство и оптимизиране на вътрепопулационната структура в това напавление. В тази връзка – максимализиране на генетичния прогрес при признаците млечност и плодовитост.

  • Изясняване на нуждата от разширяване на обема на специализираното месодайно овцевъдство и оценка на ефективността на отделните породи, използвани за неговото създаване.

  • Оценка на ефективността на разработената схема за хибридизация с използване на специализирани високоплодовити породи, като междинна форма и специализирани месодайни финални породи.

  • Разширяване на дейността и финансово укрепване на създадените асоциации за отделните породи овце с оглед увеличаване обема на активната развъдна структура на всяка порода.

  • ДНК анализ за характеризиране на генома на съхраняваните местни породи овце. Това се налага особено за отродията, при които се провежда реставрация чрез система на поглъщателно кръстосване.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук