МЗХГ – отговаря на въпроси във връзка със ситуацията в страната

0
време за четене: 3 минути
Съвсем навреме, Министерството на земеделието, горите и храните откри страница, на която отговаря на въпроси на ЗП.
Какви въпроси задават животновъдите. Можете да се запознаете с тях, като прочетете материала

Министерството на земеделието отговаря

Следващите въпроси и отговори са:

Как ще се осъществява дейността в земеделските стопанства на фона на пандемичната обстановка в страната?

Противоепидемични мерки са предвидени и в Заповед на Министъра на здравеопазването. В I. т. 6 от нея е разпредено всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на личната хигиена на персонала и недопускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.  Срокът и обхватът на мерките ще бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Работодателите трябва да изготвят план за действие в условия на пандемия спрямо спецификите на тяхната дейност, тъй като всеки обект, в т.ч. такива свързани с отглеждане на селскостопански животни или преработка на суровини и добив на храни, са различими по своята специфика, вида на животните и дейността, начина на организиране на производствения процес, отразяващ различни технологии и т.н. В тази връзка, при предприемането на конкретни мерки, работодателите следва да спазват принципи, които да гарантират запазване здравето и сигурността на своите служители. Всички тези мерки следва да са адаптирани и към техния производствен процес.

Б.А. съгласно отговора се разбира,че всеки фермер трябва да си изготви план за действие в зависимост от ситуацията. Точен отговор не може да се даде, защото ситуацията се променя ежечасно. Освен това има Национален оперативен щаб, които е органа,които командва в момента ситуацията в страната.

Ще бъдат ли ограничени агротехническите мероприятия?

Всички пролетни обработки и мероприятия, които се извършват ежегодно на територията на страната, включително и сеитбата на пролетници – слънчоглед, царевица, пролетен ечемик, подхранване и третирания с препарати за растителна защита на есенните култури са изключително важни и е необходимо да бъдат проведени в подходящия агротехнически срок. Всички агротехнически мероприятия се извършват на открито и не предполагат събиране на повече хора на едно място.

При провеждане на технически инструктаж, при извършване на подготовката на машините и прикачения инвентар за пролетните обработки на почвата, работа с препарати за растителна защита и обеззаразени семена, освен съществуващите правила за работа с тях, следва да се спазва издадената заповед на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки. Работодателите следва да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускане на работници и служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук