Мобилните кланици

време за прочит: 4 минути

 Фермерите се радват ако могат да изпратят навреме животните за кланицата, или ако може да реализират по някакъв начин животно заклано по необходимост /ние много добре знаем, че няма такъв термин за сега/, радостта е още по-голяма, когато може навреме да извади пътен лист за транспортиране на животното до кланицата.

Ние знаем, че един от големите проблеми е клането на животните. Ето защо и сме публикували шест материала в тази връзка, за да се знае, какво правят хората другаде за да помогнат на фермерите си за клане според закона и наредбите и съответно получаване на някакви приходи.

Мобилна кланица – какво е това чудо

Клане извън кланицата

Още за подвижните кланици

Проблем с мобилните кланици

Да има или да няма мобилни кланици

Определено у нас все още нямаме такива кланици, но хората имат и сега  ще разберем,  защо ги имат и за какво и как се  използват в провинция Хесен, Германия.

Проектът „Иновативен процес на клане“ тества степента, в която мобилната кланица може да постигне напредък в по-благоприятното за животните клане и качеството на месото, както и безопасността при работа. Предполага се, че автомобилът за клане спасява животните при стресиращия  транспорт до кланицата.

Изграждането на собствена кланица във фермата е скъпо решение. Как да избегнем транспортирането на живи животни, ако хигиенният регламент на ЕС за храни от животински произход предвижда закланите животни да се колят в кланица, одобрена от ЕС. Законът на ЕС позволява да се правят изключения само при клане на дивеч и бизони, отглеждани в отглеждане, или при клани в извънредни и домашни условия. В Германия има и изключение за клане на говеда на пасището, но те трябва да живеят на открито през цялата година. Но какво се случва с добитъка, който – освен,  че се отглежда на пасището – понякога се настанява в обора? Не може ли да бъдат пощадени животните от стресирания транспорт до кланицата. Клането да стане в  позната среда, а преработване на трупа в кланицата? До каква степен е реалистично да се използва мобилна технология, която позволява клане без стрес и в същото време да отговаря на всички законови изисквания?

Какво ще кажете, ако кланицата  дойде при добитъка, а не говедото в кланицата?

По време на полу-подвижното клане, кланицата идва при добитъка и извършва само първите стъпки (фиксиране, зашеметяване, клане). След това заклания вече добитък се внася в неподвижната част на мобилната кланицата. В резултат на това животното не е необходимо да се транспортира или да влиза в кланица и по този начин се избягват основните фактори на стреса

1.Животното, което ще бъде заклано, трябва да може да поддържа контакт с очите със своето стадо, както при отделяне, така и при фиксиране.
Решение: във фермата има стойка за фиксиране,  която е подходяща за  терапия така и като стойка за анестезия. Животните знаят това състояние при леченията (напр. слагане на ушни марки, вземане на кръв). Най-добре е да се позиционира така, че животното, фиксирано в него, все още да има контакт с очите със стадото. В същото време фиксиращата стойка може да се отвори толкова бързо след изстрелването на болта и животното да падне и извадено веднага от станока.

Животното не трябва да влиза в контакт с мръсотия на пода,  защото хигиенното клане чисти животни е по-лесно постижимо. Следователно повърхността между фиксиращата стойка и мобилното ремарке за клане трябва да бъде чиста и лесна за почистване, така че да няма допълнително замърсяване.

2. Мобилното ремарке за клане трябва до голяма степен да отговаря на изискванията, приложими за кланиците, т.е. да има стени, тавани и под.  В никакъв случай изтичането на кръвта не трябва да се извършва на открито, а във вана

3. За да се съобразят със законовите изисквания , зашеметеното животно трябва да бъде преместено до мобилното ремарке за клане възможно най-бързо, така че кървенето да може да се извърши в законово предвидения период от 60 секунди. По този начин процедурата е в съответствие със законовото изискване „Животното трябва да бъде доведено живо в кланицата“.

  1. В мобилната кланица трябва да има устройство за събиране на кръв, което позволява лесното изхвърляне на кръвта от кланицата. Освен това трябва да има хигиенна единица (мивка, топла вода, хартиени кърпи, дезинфектант и дозатор за сапун). Трябва да има и устройство, в което да се държат ножовете в дезифектант.
  2. Максималната продължителност на транспортирането до неподвижната част на одобрената кланица трябва да бъде 45 минути, така че максималното време между убиването на животното и доставянето на трупа до кланицата да е не повече от 1 час.

След приключване на проекта, ще се вземат генерални решения за по нататъшното използване на мобилните кланици. Идеята , която не се парадира много в документите е ,чрез тези кланици да могат да се заколят многото животни,които не могат да бъдат доставени до кланиците- например такива със счупен крак, гръбнак и др. и трябва да бъдат умъртвявани.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук