САРА – Анализ “Месо”

0

време за четене:2 минути

Производство и търговия на месо в България

• Цените на едро и при трите вида месо – свинско, говеждо и телешко, и пилешко, отбелязаха увеличение през месец януари. Средното равнище на изкупната цена на тон кланично тегло на свинското месо дори превиши ценовото ниво на едро при говеждото и телешкото месо. Възходящата динамика е резултат, както от въздействието на международните цени, които се задържаха високи през последните месеци на 2019 г., така и от вътрешната пазарна ситуация, отразяваща последиците от АЧС.

• Ценовото ниво на тон кланично тегло на свинското месо достигна 4338 лв./тон през м.януари, като това е най-високото равнище за последните пет години. Превишението е с 5% спрямо предходния месец и с 35% спрямо същия месец на 2019 г.

• Очакванията са през м.февруари и март темпът на

• Очакванията са през м.февруари и март темпът на растеж на цените на едро на свинското месо постепенно ще се забави и те слабо да спаднат до 4,20-3,95 лв./кг. Основание за прогнозата са тенденциите на международния и европейския пазар, като в средата на м.февруари средната европейска цена на едро отбеляза спад с 0,1% спрямо предходния месец и българската цена вече е с 19% над средноевропейската при обичайно превишение до 10%.

Прогнозира се през следващите два месеца цените на едро на говеждото и телешко месо да се задържат около и над 4,20 лв./кг. По предварителни данни на МЗХГ, към м.ноември 2019 г. в кланиците е произведено 4,9 хил. тона говеждо и телешко месо, което е с 1,6 хил. тона по-малко от произведеното количество през същия период на 2018 г. Спадът се дължи предимно на намаления брой на закланите животни – с 6,56 хил. бр. Най-голямо е понижението в броя на закланите юници и крави – с 4,4 х.бр. по-малко.

Увеличението при цената на едро на пилешкото месо, отчетена през м.януари, е с 4,6% спрямо предходния месец и с 3%  сравнено с ценовото ниво от началото на 2019 г. Очакванията са за задържане на ценовите равнища в краткосрочен план с около 2-3% над средните стойности за периода 2017-2019 г., поддържани от силното вътрешно търсене.

Важни събития през февруари, 2020 г.

• Пред българските производители на пилешко месо се открива нова възможност за разширяване на експорта, след като страната ни получи одобрение на сертификата за износ на термично обработени птичи продукти в Аржентина. Очаква се в близките месеци да бъде одобрен и сертификата за прясно птиче месо. Консумацията на пилешко месо в Аржентина нараства под влияние на влошената икономическа обстановка и силното поскъпване на говеждото и свинското месо. През 2019 г. пазарният дял на месото от домашни птици се е увеличил с 1%, а потреблението на глава от населението достига 43,4 кг.

Пазарна информация. Световно производство и търговия

• След единадесет поредни месеца на увеличение, глобалният индекс на цените на месото по данни на FAO понижи стойността си с 4% спрямо равнището от м.декември на миналата година. Най-сериозен е спадът при цените на овчето месо (-11%), следвано от говеждото (-5%), свинското (-3%) и пилешкото (-0,5%). Въпреки това, стойностите на ценовия индекс – общо и по отделни категории месо, остават по-високи от отчетените през месец януари на 2019 г.

• Причините за отбелязаното намаление на световните цени се коренят основно в свиването на покупките от Китай, под влияние на два основни фактора – по-големите наличности, в резултат от повишения внос през последните месеци на 2019 г., както и разпространението на коронавируса, и въведените поради тази причина карантинни мерки, които забавят доставките.

• Според Rabobank разпространението на коронавируса ще има най-сериозни последиците при производството и търговията с птиче месо, а сравнително по-слаби при свинското месо. Прогнозира се също известно забавяне на износа на свинско месо от ЕС през първото тримесечие на настоящата година, но това ще се отрази слабо на равнището на цените. Очаква се те да се задържат сравнително високи в Общността.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук