Хранене на бременни и лактиращи кози

време за четене: 3 минути

Две от четири седмици преди началото на осеменителната кампания в зависимост от телесното състояние на козите се подобрява храненето им. Енергийната стойност на дажбата се повишава с 0.3-0.5 Ке, а протеинът с 2-3% спрямо сухото вещество. На дажбата. Оптималното хранене на козите през този период активизира функциите на яйчниците , в резултата на което узряват повече и по-пълноценни яйцеклетки, които са основа за по-висока заплодяемост и плодовитост на козите.
Целта на храненето на бременните кози е да се поддържат в разплодна кондиция, да се осигури нормален растеж и развитие на ембрионите , раждане на жизнени приплоди и да се подготви млечната жлеза за бъдеща лактация.
През първата половина от бременността нарастването на плода е слабо, но тогава се формират всички органи и тъкани. Дажбата през този период трябва да бъде разнообразно ,но не обилна.
През втората половина от бременността нарастването на зародишите е значително. Тогава /6-8 седмици преди окозване/ бременните кози се пресушават, дажбите се завишават. През сухостойния период козите се хранят като лактиращи с 2-3кг дневна млечност. В дажбите може да участват ливадно или бобово сено -1кг, слама -1 кг или царевичак – 1.5, кръмно цвекло до 3 кг дневна млечност. В дажбата може да участват цвекло до 3кг, концентрирана смеска – о.5 кг, минерални храни -10-12 г и готварска сол -7-12 кг. Около две седмици преди окозването се намаляват обемистите фуражи. Дажбата се сътои от лесносмилаеми храни.
Бременните кози се нуждаят от хладка вода и движение на чист въздух.

Хранене на лактиращи кози
Лактиращите кози от млечните породи имат висока относителна млечност и не отстъпват на млечните породи крави. Напр. Саанската коза при 100кг ж.т. дава 6-8кг мляко, което съответства на 36-48кг мляко от крава с тегло 600кг. Следователно лактиращите кози трябва да се хранят и отглеждат по норми и с видове фуражи, които осигуряват образуване на максимално количество мляко, за което животните имат наследствени заложби.
Целта на храненето на лактиращите кози е да се поддържат в разплодна кондиция и да се осигурят оптимална млечност и разстеж на козината . лактиращите кози се хранят по норми с качествени и вкеусни фуражи , които се приемат в оптимални количества. Така животните задоволяват нуждите от енергия и протеин, необходими за образуване на млякото.
Една седмица след окозването , козите се хранят с дажби , които са приемали през последните 7-10дни от бременността, след което нормите постепенно се завишават до 60-я ден с цел увеличаване на млечната продуктивност с повече от 1литър спрямо нормалната млечност на козата.
През пасищния период козите изпасват по 7-8кг зелена маса на ден. В зависимост от ботаническия състав и хранителната стойност на тревостоя, козите се подхранват с 0.3-0.6кг комбиниран фураж.
През оборния период те получават 1.5-3кг тревни и груби фуражи, в т.ч. 1кг доброкачествено бобово или ливадно сено, 2-4кг сочни фуражи / от тях 1-2кг картофи/ и до 3кг силаж. Комбинирания фураж се включва по 0.5-0.6 кг.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук