Тънкорунно овцевъдство – 2019 г

време за прочит: 3 минути

В нашия материал

Тънкорунните овце на България

ви запознахме с отчетния Доклад на Асоциацията на развъждане на тънкорунните овце в България /АРТОБ/ за 2018 г. Много трудно ни беше да напишем преамбюла  към Отчета. То си беше направо слово, което се произнася на помен.
Въпреки трудностите и намаляването на животните, специалистите от асоциацията работят здраво. Публикуваха в списание „Овцевъдни вести” доклада за 2019 г с който ще ви и запознаем. Преди това искаме да знаете, че на страниците на същото списание в рамките на 23 страници е публикувана
Предварителна и окончателна оценка на Развъдната стойност на кочове по собствена и потомствена продуктивност на 9 и 18 месеца в сравнение с връстниците им произхождащи от Шуменския и Добруджански вътрепореден тип на Североизточната Българска тънкорунна порода.
Така че, който само е слушал за Развъдните стойности /има ги заложени за всяка Развъдна програма на асоциациите/ не е лошо да намери списанието и да се запознае и разбере какво е това Развъдна стойност и как може да я ползва.

През 2019 г Асоциацията е обхванала под контрол 4 472 бр овце-майки, 971 бр дзвиски, 97 кочлета и 188 кочове пипинери в 20 овцеферми. Отпаднала е една ферма и е създадена също една през отчетната година. Овцете се контролират по признаците плодовитост, вълнодайност, рандеман на непраната вълна, чисто влакно, тегловно развитие, водене на родословната книга и разбира се идентификация със селекционни номера.
Поради малкият брой овце–майки от различните тънкорунни породи, асоциацията ги контролира всичките, което пък дава възможност породите да се сравняват по продуктивност и всички останали признаци, с които се работи в овцевъдството.
Работи се с породите: Кавказка – 1042 майки, Асканийска – 160 бр, Североизточна тънкорунни породи – Шуменски тип 816 бр, Североизточно българска – Добруджански тип – 2122 бр, Карнобатска тънкорунна  – 120 бр и Тракийска Тънкорунна – 212 бр.

(Бележка на автора – от справката се вижда, че поне три породи са на ръба на изчезването)

Най-висока е биологичната и стопанска плодовитост през 2019 г при Карнобатска тънкорунна, съответно 1 455 агнета и 1 333. Следва породата Североизточна тънкорунни породи – добруджански тип с 1 187 агнета и 1 150 най-ниска е била плодовитостта при Кавказката порода – 1 013 и  852 бр. агнета.

Вълнодобива при дзвиските е най-висок при Тракийска тънкорунна и Североизточна тънкорунни породи, съответно – 9 148 кг и 8 478 кг. При овцете-майки най-висок вълнодобив има при Асканийската порода – 8 500 кг и Кавказката порода – 8 261 кг. Рандемана на вълната е много висок почти за всички породи. При Карнобатска тънкорунна е 61.64%, а най-нисък е рандемана при Кавказката порода – 55.55%, (Казваме нисък в рамките на изследването). По чисто влакно води Североизточна тънкорунна порода с 5 199 кг и Тракийска Тънкорунна с 5 157 кг. Най-ниско е чистото влакно при Асканийската порода.

Телесното развитие на агнетата за разплод е добро и на девет месечна възраст за всички оставени шилета за разплод то е 44.19 кг. С най-високо тегло на тази възраст са Тракийска Тънкорунна шилета с 49.56 кг средно. С най-ниско средно тегло са шилетата от Кавказката порода от 32.36 кг,  което поставя въпроса, какви майки ще станат./Бележка на автора/.

През годината са произведени 68 бр кочлета с вълнонастриг общо 12 555 кг най-висок е при Североизточна тънкорунна порода (Добруджански тип)- 15 270 кг. При кочовете на 2.5 години най-добри са резултатите при Североизточна тънкорунна порода – Шуменски тип – 12 198 кг средно от 38 бр коча. Последни са кочовете от Кавказката и Асканийската породи – 8 680 и 8 560 кг.

Накратко, това са резултатите от контролите през годината по заложените признаци в Развъдна програма.

 Определено, все по-трудно ще става на селекционерите отговарящи за  тези стада. Малкият брой овце в контролираните породи, липсата на вносни животни или разплодници при Руските породи, още повече ще затруднят работата на селекционерите. При тези трудностите и извършеното от тях можем само да поздравим  АРТОБ- Шумен.

Овцевъд & Козевъд

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Овцевъд & Козевъд !

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук