Поведението на козите-майки от породата ББМ

време за четене: 3 минути

Майчината грижа по време и веднага след раждането е индикативен показател за поведението на майката през периода на текущата лактацията и бъдещите й бременности. Преживяемостта на новородените ярета е тясно свързана със скоростта на установяване и стабилността на връзката майка – новородено. Веднага след раждането майките показват интензивен  интерес към новороденото. Облизват яретата, като първоначално се насочват към главата, ингвиналната област и на последно място към останалите части на тялото, като така улесняват дишането им и стимулират периферното кръвообращение.

Обонянието на козата играе важна роля в експресията на майчиното поведение веднага след раждането по два начина. Първо,майката получава обонятелни сигнали при облизването на новороденото. Около половината от козите, лишени от възможността да ближат яретата си през първите четири часа след раждането, не успяват да покажат адекватна майчина грижа, когато отново са събирани с тях.

На второ място, обонятелните стимули, възникващи при облизването, улесняват създаването на майчината селективност.

В института в Троян, наблюденията обхващат период от 3 последователни години, като са  проследени  ражданията и поведението на 35 кози – майки от породата Българска бяла млечна (ББМ) в течение на първия час след раждането. Окозването и през трите години на опита е през месеците февруари и март.През зимния период животните са отглеждани оборно и хранени с дажба, съдържаща 1,5 кг сено, 1 кг силаж и 0,6 кг концентриран фураж на глава. Осигурен е свободен достъп до вода и сол. А през летните месеци (май –ноември) козите са на паша.

Оценката на майчинските качества е из-вършена въз основа на следните показатели, регистрирани през първия час след раждането: продължителност на периода между раждането и първото подушване на новороденото; продължителност на периода между раждането и първото облизване на ярето, и времето, посветено на грижи за потомството –общото време, посветено на душене и облизване през първия час след раждането.

Майчинските качества на козите са оценени въз основа скоростта на реализиране на поведенческите реакции в течение на първия час след раждането.Установено е, че по време на контролирания период козите подушват и облизват женските ярета и яретата единаци по-рано, в сравнение с настъпването на тези реакции по отношение на мъжките ярета и близнаците. Общото време, прекарано в грижа за новородените през първия час след раждането, също е по-продължително при женските ярета и яретата единаци.

При наблюдения на новородените ярета на кози от породата Murciano-Granadina раждащи за пръв път, съобщават подобни на получените от нас резултати по отношение развитието на майчиното поведение. Те установяват, че козите – майки подушват и облизват по-рано женските ярета, в сравнение с мъжките, както и времето на обгрижване при женските ярета е по-продължително. Сходството в поведенческите реакции на майките от двете породи,при това отглеждани и хранени по различен

начин, може да предполага, че начините на отглеждане и хранене на козите не оказват ефект върху инициирането и развитието на поведението на майките през най-ранния постнатален период.

ИЗВОДИ

  • Козите – майки от породата ББМ стартират майчината грижа към своите ярета в рамките на първите пет минути след раждането.
  • Типът на раждане не оказва достоверен ефект върху показателите: време до първо подушване на ярето, време до първо облизване на ярето и общо време, прекарано в грижи през първия час след раждането на яретата.
  • Времето до подушване на женските ярета от козите – майки след раждането е достоверно по-кратко от времето до подушване на мъжките ярета.
  • Установена е тенденция при козите от породата ББМ да облизват по-рано и обгрижват по-дълго време женските ярета, в сравнение с мъжките, по-време на първия час след раждането

Автори: Светослава Стойчева, Цветомира Христова, Пенко Зунев, Йордан Алексиев, Цветелина Димитрова

  • Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян

 

 

4 КОМЕНТАРИ

  1. Не се спрях те с тази Таnya, не си правете труда да публикувате разни глупости, никой не ги чете

  2. Тянка Йорданова За разлика от вас, аз съм ги водил на паша, доил, зимата съм се грижи за тях, проблема е при вас двамата че станахте банани Поне се научете да пишете правилно, а не да копирате чужди статии

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук