1 част: Нашите учени, нашите професори – проф. Петя Славова

1

време за прочит: 2,5 минути

Съвсем скоро, професор Петя Славова ни връчи последната си книга „Тракийската тънкорунна порода овце в Земеделски институт – Стара Загора”. Това е породата номер едно, според нас, която е била развъждана в България. Овцефермата в с. Съдиево, Новозагорско биеше прехвалените австралийски овце с пъти. За съжаление породата вече я няма. Едва ли съхраняваните няколко стотин броя ще помогнат нещо на нашето овцевъдство и може да се каже, че тя е вече в историята. Ще ни остане обаче трудът на професор Славова, за да насърчава сегашните овцевъди и селекционери в създаването на нови наши породи, съобразени с конюктурата на пазара.

Професор Петя Славова е завършила ВИЗВМ /сега Тракийски университет/ специалност Зооинженерство. От 1989 г е научен сътрудник в НИГО – Стара Загора. Защитава дисертация на тема „Проучване върху изменчивостта на селекционните признаци при овце от ТТ порода и възможностите за усъвършенстването им, чрез кръстосване с Авсралийски кочове.
През 2000 г е вече доктор, а академичното звание доцент добива през 2003 г. През 2016 г вече е професор по научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехнологии на размножаването.”

Проф. Славова има 115 научни публикации, една книга, 7 научно популярни издания, 7 научно популярни статии и участва при разработването на Развъдна програма за мериносови и тънкорунни овце. Ръководител е на 3 и участва в 29 научни проекта към ССА. Има над 1200 часа, като лектор и ментор в различни курсове.

Какво е написано в книгата и ще остане в историята

Началото е поставено през 1950 г когато се издава – забележете Указ за промяна породните направления в България. Целта на стратегията е чрез прилагането на разработени селекционни схеми, да се създаде голям масив от тънкорунни животни за задоволяване нуждите от мериносова вълна за текстилната и трикотажната промишленост, като отпадне зависимостта от външния пазар.

В изпълнение на предвидената програма, от 1950 г до 1965 г у нас са внесени голям брой елитни и първокласни кочове и овце майки от Кавказката, Асканийската, Ставрополската породи от СССР и от породата Меринофлайш от ГДР. Прилаган е метода сложно възпроизводително кръстосване. в резултат на целенасочената селекционна работа  за около 30 години работа са създадени и признати четири тънкорунни породи у нас – Тракийска тънкорунна, Североизточна българска, Дунавска и Карнобатска тънкорунна.

Тракийската тънкорунна порода е призната през 1974 г с два вътрешнопородни типа- Пловдивски и Старозагорски и е от вълно-месодайното направление. Тя е създадена, чрез сложно възпроизводително кръстосване на местни овце от Старозагорското, Пловдивското и Сливенско поле с кочове от Меринофлайш и Кавказка порода. Животните и от двата типа са едри, скорозрели, с тънка вълна, добри месодайни качества. Имат здрава конституция и добре развита, но не груба костна система.кожата е средно дебела и плътна. Млечността е добра и е достатъчна да се изхранват по две агнета. Двата типа на породата са имали изградена собствена развъдна структура и в тях се е провеждала затворена селекция. Водещи ферми в Пловдивско са били – с.Черноконево, с.Поповица, гр.Садово и с.Ягода, а от Старозагорския тип начело са били фермите в с.Съдиево, НИГО-Стара Загора, с. Любенова махала, с.Самуилово и с.Коньово. Животните в тези стопанства са били с много висока продуктивност и в тях са регистрирани рекорди по вълнодобив и рандеман.

Средната продуктивност на Тракийската тънкорунна порода:

  • Живо тегло 60-65кг
  • Вълнодобив 8-  7.0кг
  • Дължина на вълната 8 см.
  • Рандеман на вълната 45%
  • Нежност основно 60 качество
  • Плодовитост 125-130 агнета
  • Млечност за 120 дни 85-100 литра

През последните 30 години имаме силна редукция на овцете –от 8 130 000 бр на 1 316 800 бр през 2018 г. Тънкорунните овце за 20 години намаляват от 1 541 000 през 1989 г до 30 580 през 2005 г и около 5000 в сегашно време.

Редакцията на сайта Овцевъд & Козевъд я поздравява с написания труд, защото да има бъдеще е необходимо да има и история. Пожелаваме здраве и още много книги за овцевъдството.

Следващите дни ще публикуваме още интересни факти от книгата на професор Петя Славова.

Овцевъд & Козевъд

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Овцевъд & Козевъд !

1 КОМЕНТАР

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук