Асоциация за развъждане на Котленската порода овце – отчет за 2019 г

0

На 06.02. т.г в гр Котел се проведе отчетното събрание на Асоциацията на развъждане на Котленската порода овце – АРКПО. Независимо от тежката обстановка, овцевъдите се отзоваха на поканата. Това показва, че хората отдавна са си подредили нещата в кошарите. Въпреки това, непрекъснато се чуваха телефонни разговори, при които тези хора даваха наставления, какво още трябва да се направи при овцете и фермата. Все пак това не беше снеговалеж, а снежна буря. Същото важи и за хората, които уважиха събранието. Не ги наричаме гости, защото те са свързани с животновъдството, други отговарят за него и нормално е да са от отбора на овцевъдите.

Присъстваха г-н Георги Йорданов-Директор на ИАСРЖ, г-н Тодор Братанов – Директор на ОДЗГ – Сливен, проф. Радослав Славов от Тракийския Университет, Димитър Добрев – от овцевъдната асоциация в Пирне. Той беше довел и баща си, които е на 91 години, цял живот е отглеждал овце и човека беше на върха, в своя среда между 30 овцевъди. Присъстваха също Иван Цочев от асоциацията на Цигая и Михаил Михайлов от НСГБ.

Кратко, точно и ясно, както каза в изказването си г-н Йорданов, председателят на асоциацията, д-р Христо Караджов прочете отчетния доклад за 2019 г. Какво е свършено, слабите места в дейността и какво трябва да се прави. Асоциацията работи с 45 стада, в които се отглеждат всичко 7292 бр овце от всички категории. Овцете се отглеждат на територията на шест области, като най-много са в Сливенска област и най-малко във Велико Търновска област.

Интересни са производствените резултати от тази порода. За вкусовите качества няма да говорим. От едно време е останала приказката за най-вкусните котленски агнета- печеното агне е бяло с черна точка на челото.
Така че, плодовитостта при Котленската овца за отчетната година е 94.61% оагнени овце от наличните, получени 96.63 агнета от 100 овце и 102.1% от оагнените. Всъщност това са и възможностите на породата. По отношение възрастовия състав на овцете въпросът също се реши през отчетната година, когато 1000 стари овце бяха извадени от контрол. Това доведе до влизането на по-голям брой млади животни в стадата, което е много добре, защото от три години се правят случни планове на стадата.
Вълнодайността на овцете също е в рамките на нормалното от 2.2 кг до 3кг за всички категории овце. Това важи и за живото тегло. Всички показатели заложени в договора с ДФЗ са изпълнени също. Данните вече се обработват от електонна програма. Членският внос и таксите се внасят коректно от членовете на асоциацията. Председателят завърши доклада с думите:
– “Това ни е трето отчетно събрание, от две години сме самостоятелна асоциация, имаме да вършим още много неща. Първите две години показват, че имаме голямо разбиране от нашите членове, че сега стъпваме на краката си, както се казва и те помагат много за това. С времето обаче задачите се повишават. Тази година ще наблегнем на кочопроизводството, трябва да осигурим най-добрите кочове за нашите стада. За да стане това обаче трябва да увеличим оборотите на селекцията и съответно вашата отговорност по отношение на информацията, воденето на записите и др. да бъде на още по-високо ниво“.

Г-н Йорданов съвсем точно каза:
– “Най-важното е да опазите генофонда на породата и затова трябва да се работи, защото в една малка популация, като тази на Котленската овца се иска голям мйсторлък от селекционерите и овцевъдите“.

Както му е реда, събранието завърши с работен обяд, на които бяха обсъдени също много други въпроси свързани с овцевъдството.

Тоня Мишева

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук