Доклад – Тънкорунно овцевъдство

Трудно е да се пише за нашето тънкорунно овцевъдство. Все пак имахме милиони тънкорунни овце. Поне десет тънкорунни породи, резултати на световно ниво,   помагахме на говедовъдите, като с години от Полша идваше по една бременна юница срещу наши седем женски шилета. Времето на габърдините обаче мина и съответно бе заместено от времето на овчето мляко, сага и от месото. Въпреки тези икономически промени и искания на пазара, у нас все още имаме група ентусиасти – фермери, които отглеждат мериносови овца.

Преведено от английски – Мериносът е една от най-важните исторически и икономически влиятелни породи овце, много ценена заради вълната си.

Нашата овцевъдна асоциация, която обслужва тънкорунното овцевъдство в страната е със седалище в Шумен и неин Председател е професор Стефан Бойковски. Името на асоциацията е Асоциация за развъждане на тънкорунните овце в България-АРТОБ.

През 2019 г под селекционен контрол са обхванати 5210 бр овце-майки. Освен маркирането и водене на родословната книга, асоциацията е контролирала плодовитостта, вълнодобив на 18 месеца, тегловно развитие, рандеман на вълната, бонитировка и др.
Контролират се стада от Кавказката порода с 1000 овце, Асканийска – 150 бр. Тракийска тънкорунна – Старозагорски тип – 204 бр., Карнобатска ТП – 168 бр, Севоизточна ТП – Добруджански тип – 2740 бр и Североизточна ТП – Шуменски тип – 946б броя.
Или всичко елитните ни тънкорунни овце – майки общо са 5210 и е ясно, че те се развъждат единствено за съхранение на генофонда.

Най-ниска е била плодовитост при овцете от Квказката и Асканийската  породи – 91.21% и 94.34%. Общата  стопанска плодовитост на Тънкорунните овце е 109.63%, а биологичната е 117.27%. Живото тегло при отбиване на агнетата е 29.20 кг, на девет месечна възраст е 44.63 кг и на 18 месеца е вече 52.69 кг.

Трудно, много трудно може да се води селекция с такива малки популации, но нашата все още се справя много добре, за което я и поздравяваме и очакваме да ни бъде предоставен отчета за 2019 г.

Количеството вълна е най-високо при Карнобатската порода – 8.7кг и СИ Шуменски тип с 8.27 кг. Рандемана  е най-висок при КА порода – 61.03 кг. при женските шилета на 18 месеца чистото влакно е 4.787 кг и най-високо при Карнобатската тънкорунна порода – 5.685 кг. Средния вълнодобив при кочлетата на 18 месеца е 11.62 кг, като при СИ – Добруджански тип е 13.95 кг. Рандеман от 71.69% имаме при Карнобатската тънкорунна порода, но по-чисто влакно начело е СИ. Добруджански тип – 7.452 кг. Годишно  асоциацията произвежда над 100 бр кочлета, които са достатъчно да осигурят ремонта в стадата.и съответно бъдат продадени в други стада.

Най-висок е вълнодобива при кочовете от СИ-Шуменски тип – 12.95кг, следвана от породата  – СИ Добруджански тип – 12.81 кг. Средното  живо тегло на кочовете е 99.88 кг и най-високо при СИ-Шуменски тип – 109.39 кг.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук