Михаил Михайлов – 2 част: Селекцията до днес. Селекцията утре / Сп. “Агро пари” – брой 6

Михаил Михайлов – 1 част: Селекцията до днес. Селекцията утре / Сп. “Агро пари” – брой 6

Михаил Михайлов – 3 част: Селекцията до днес. Селекцията утре / Сп. “Агро пари” – брой 6

Просто нали.
На някой може да му звучи, като сън или приказки от хиляда и една нощ. Това обаче са го направили хората на много места.

И у нас вече има подобни ферми. Дори, който не е доволен от цената на млякото, си е направил и малка мандричка към фермата. Дали трябва това за мандрите да се приеме, като модел, трябва да се проучи, но не по формулата проба – грешка. Много от нашите зърнопроизводители вече работят по подобен модел в земеделието.
Съвсем скоро бях в една семейна ферма. Фермерите от двадесет години са в бранша. Обработват до 2500 декара. Доскоро имаха шест трактора, друга техника, няколко работника. След доста спорове в семейството, сега имат два трактора – един Кейс, последен модел и един Беларус. На машините се качват бащата и сина, а майката е връзката с институциите и арендаторите. Снахата също е на линия в събота и неделя. На практика, стопанството вече си е изцяло семейно и хората работят здраво, въртят си синджирчето и в свободното си време почиват в хубавия апартамент на морето. Доволни са. Много са доволни от труда, постиженията и парите, които получават.

Какви са изводите.
Успяхме да направим растениевъдство. Статистиката е неумолима. 10-то място по износ на зърно, с приходи от един милиард долара и 25% от износа на страната.

Млякото у нас се произвежда от кравите, овцете, биволите и козите. Напоследък имаме и едно магарешко стадо, което също се дои. В някои държави се получава мляко от елени, коне, камили и най-скъпото мляко в момента – е от мишки. Литър мляко се получава от 4000 бр мишки и цената му е 22 000 долара за литър.

За да имаме повече мляко, фермерите трябва да изпълнят няколко важни изисквания при производството. Трябва да се осигурят добри условия за отглеждане на животните, да се осигурят необходимите фуражи за изхранването им, да се внедрят съвременни технологии, качествени изпълнителски кадри, добър мениджмънт и маркетинг и не на последно място отлична развъдно подобрителна работа или както напоследък я наричаме селекция.

Селекцията в животновъдството у нас до днес.

За някаква селекция до 1887г в България не може да се говори. Говедата са били безпородни и се отглеждали според климата и ресурсите на района. Около Плевен, Враца, Ловеч, говедата са били по-едри защото е имало по-добри пасища. В Южна България, говедата са били по-дребни, отглеждали се на открито, млякото се използвало за храна, а на телетата се оставяло много малко мляко, така че в този край говедата са били дребни  и нископродуктивни.
По време на Руско-Турската война, голяма част от говедата са били изядени, друга част е заминала за Турция, а една голяма бройка се е заразила от чума. Така че, в края на войната са останали само 25% от говедата. След войната, по-будните стопани са внесли говеда от Швейцария и кръстоските със Сивото говедо хората ги нарекли швейцарки. По това време много наши младежи са отишли да учат в Европейски университети специалностите ветеринарна медицина и агрономство. След като завършват образованието си, голяма част от тях се връщат в България и започват да прилагат наученото, да внасят разплодни животни и организират първите говедовъдни дружества в страната. Това започва да се случва след 1914 г.

Преди това, през 1912 г е приет Закон за подобрение на скотовъдството. До 1930 г са построени 408 общински обора в които са се отглеждали разплодниците – най-добрите мъжки екземпляри в страната и с които са се заплождали кравите и другите видове животни. Излизат доста Наредби за подпомагане и развитието на животновъдството. Създава се и Съюза на говедовъдите в България, през 1931 г в гр. Плевен. През 1944 г броят на членуващите дружества в Съюза вече е 154, с 11 310 членове-стопани. Съответно Съюза определя правилата  да се провежда селекция в стопанствата. В тях са включени основните мероприятия, които са се правили по него време в Европа – контрола на продуктивните качества на животните, линини изревания, окачаствяване на пробите мляко, бикопроизводство.
Освен да изпълняват, селяните са имали и права. Тези, които строят хубав и светъл обор получават по 10 000 лева безвъзмездно, крави дали доказани 2000 литра мляко за лактация с масленост от 3.6% са получавали от 10 000 до 30 000 лева премия, ползване безплатно на ветеринано-медицинска помощ и безплатно ползване на пасища. Освен това, най-добрите мъжки телета, определени от селекционерите се изкупуват от Държавата, за да бъдат доставени до други райони, също се плащат на добри цени.

Селекционната работа и контрола на продуктивните качества на кравите, се е водела от екип към Министерството на земеделието и е наброявал 72 човека. Това са били, специалисти фанатици, които са ставали и лягали по селските къщи или оборите. Контролите са били провеждани на всеки 14 дни. Водели са също книговодството, гениалогична книга, отбора, подбора и котрол на разплодните животни. Най-важни са били пролетните прегледи, когато се е давало оценка на младите животни.

Сегашните проверяващи правят проверки от А до Я. Защо се губи толкова време, никой не знае. Докато проверката може да включва само преглед на младите животни. Ако те са в час, значи всичко е наред, ако куца нещо значи има проблем. Пролетните прегледи тогава са се правили по дружества. Всички млади животни на коневръза. Хем да ги види комисията, но да ги видят колегите и съселяните. Дали е имало пари или не, в момента за селяните не е било важно. Превъзмогвайки несгодите всеки доброволно е изкарвал своята юница или телета. Няма молби и заплахи, както е сега преди изложенията. През пролетта на 1944 г – една от най-тежките години за България, пролетни прегледи са направени на 139 места и са представени 5892 животни, от които 1283 бичета. Средната млечност също е увеличена докато действа Съюза. През 1944 г контролираните крави в с.Дерманци са дали следните количества мляко: от 4000 до 5000 кг – 9 крави, от 3500 до 4000 кг – 33 крави, от 3000 – 3500 кг – 74 крави и от 2500 до 3000 кг 64 крави. В Климентина през 1923 г средната млечност от крава е била 832 кг и достига 2554 кг през 1929 г.

След 1944 г настъпва ерата на ТКЗС и Съюза на говедовъдите прекратява своята дейност, но постигнатото през годините по отношение на селекционната дейност не може да се изтрие. В ДЗС Севлиево кравите от Българското сиво говедо постигат изключително високи резултати. Крава Лимонка на трета лактация за 300 дни е дала 3409 л мляко с 4.4%м.в. Крава Надежда на 9-та лактация е дала 4673 литра с 4.19% м.в. Крава Правда на 2- ра лактация 5473 с 4.25%м.в. и др.

Селекцията отново набира скорост след 1956 г. Наши младежи са завършили животновъдни университети в СССР, връщат се в България и предвождани от академик Рада Балевска започват да прилагат наученото.

На селекцията е даден старт през 1950 г, когато са подписани доста Заповеди за създаването и действията на научни колективи, които трябва за кратко време да създадат наши високопродуктивни породи. Започва работа по създаването на Българско кафяво говедо – два типа, за Югозападна и Югоизточна България, Българско червено говедо – за районите около Пловдив, Пазарджик и Североизточна България, Българско сименталско говедо в Северозападна част на страната, Българско родопско говедо в района на Родопите. През 1970 г излиза нова Заповед за създаване на колектив за започване работа по Българско черношарено говедо. Започва работа и по създаването на породата Българска Мурра при биволите.

За да се извърши тази мащабна работа в говедовъдството, се откриват във всеки областен град Станции за изкуствено осеменяване. На 1.01.1956 г първите два бика са разтоварени на ЖП гара Сливен и на самоход пристигат в СИ – Сливен. До края на годината са заредени и другите станции – над 60 в страната и започва ИО (изкуствено осеменяване) по места, благодарение на което се създават  споменатите породи говеда и биволи. За съжаление повечето от тези породи  вече не съществуват и се „съхраняват”  в спермата в генбанката.

Следва продължение………

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук