Козите усещат човешките емоции

2

До интересно откритие стигнаха изследователите проучващи поведението на козите. Оказа се, че те  умеят да четат човешки емоции и не само това,  предпочитат да контактуват  с позитивни, оптимистични хора! Въпреки, че човек може да скрие емоциите си до известна степен, като цяло усмивката е жизнерадост, а затворената устата – пълна с тъга. Така че хората са отворени книги не само един за друг, но и за  домашни любимци – кучета, котки.

Козите също могат да, четата емоциите.  На двадесет кози  са  показани усмихнати и тъжно гневни образи на един и същи човек. Наблюдаващите констатират, че животните са много по-нетърпеливи да гледат  веселите образи. Интересното е, че ефектът е по-изразен, когато усмихнатото изображение е отдясно. Козите вероятно преработват положителни емоции с лявото полукълбо.

Вече се знае, че те са добре настроени към човешките емоции и езика на тялото. Те не само успяват да разграничат емоциите, но и благоприятстват положителните емоции. Не само най-старите ни домашни спътници, кучета и котки, са способни да правят това, заключава проучването. В предишно проучване беше посочено, че козите са в състояние да общуват с хората, както и с кучета или коне. Ако го погледнете, настоящото откритие вече не е толкова изненадващо. Ако успеем да докажем, че те са по-умни, отколкото сме мислили, ще бъде по-лесно козите да бъдат третирани по-човешки.


Емоция – (на латинскиemoveo – „вълнувам се“) е понятие, изразяващо психичното състояние на индивида, повлияно от различни субекти и обстоятелства. Това състояние може да бъде както положително (възторженострадост), така и отрицателно (покрусаскръб), но също така и състояние на безразличие (апатия). Емоцията е процес свързан с вътрешни състояния на организма и има външна наблюдаема страна.

2 КОМЕНТАРИ

 1. Определение за ЕМОЦИЯ от книгата ми “Кучето. Въведение в Кинологията”:
  -=-

  ЕМОЦИЯ (от лат. emoveo – възбуждам) – субективно усещане, имащо своята външна проява чрез мимики, жестикулации, различни вегетативни реакции и др. Емоцията изразява видове чувства (радост, скръб, любов, омраза и др.).

  Павлов разглежда емоциите от гледище на физиологията и създава концепцията за динамичния стереотип. Чрез нея се дава обяснение на механизмите на редица стереотипни форми на работа на главния мозък, като навици и привикване. Също така се отговаря и на въпроса защо разрушаването на даден стереотип може да предизвика емоционално състояние, нарушаващо нормалната динамика на Висшата нервна дейност.

  Според Анохин (1898-1973) механизмът на емоцията се основава на съвпадането и несъвпадането на обратната аферентация (сигналите от периферията) с акцептора на действие. При съвпадане възниква задоволяване, а при несъвпадане – незадоволяване.

  През 1975 г. Симонов представя своята теория според която появата на емоции зависи от количеството на информацията за задоволяване на определени нужди. При недостатъчно количество информация, постъпваща в организма, възникват отрицателни емоции, при излишък на информация – положителни.

  През 1980 г. Коробков представя таламическата теория на Кенон и Борд. Под влияние на импулси от таламуса отрицателните емоции (страх, гняв и др.) се съпровождат с повишено ниво на адреналин и възбудимост на симпатиковата нервна система, играещи роля в подготовката на организма към активност. Положителните емоции са свързани с парасимпатикови реакции, а отрицателните – със симпатикови и включват до голяма степен симпатико-адреналиновата и в по-малка ваго-инсулиновата система. Хипоталамусът играе важна роля при възникване на емоционалното състояние ярост. При разрушаване на вентромедиалното ядро на хипоталамуса се променя поведението на кучето. То става по-злобно.

 2. А колкото до емоциите при козите, да – ако антропоморфизираме отношението си към козите, може да се каже, че това са едни от най-интелигентните селскостопански животни. Най-много до тях се доближават свинете и естествено – конете.

  Противно на общоналожилото се мнение, че овцете са тъпи животни, това не е така. Просто процесите който протичат в техните мозъци са по по-различен начин, което създава впечатление, че те трябва да бъдат поставени на много по-ниско стъпало по отношение на емоционалността от някои други селскостопански животни.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук