2 част: Национален съюз на говедовъдите в България /НСГБ/ – Дебатът: Закон за ВМД

Предложение:

  • Пълно обхващане от ветеринарните служби на селскостопанските животни в страната. Няма заден двор, няма преден двор. Които има животни трябва да изпълнява разпоредбите- идентификция, регистрация, профилактика.

Приема се.

Мотиви: Основните цели на законопроекта са облекчаване на режима за регистрация на обектите, отглеждащи животни за лични нужди и гарантиране на ветеринарномедицинското обслужване на всички животни на територията на страната.

Предложение:

  • Облекчаване режима по предвижване на животните. Пътните листи да се издават от ветеринарни лекари обслужващи района. Те са най-добре запознати с обстановката в техния район и със стадата от които ще се изнасят животни.

Приема се по принцип.

Мотиви: Предложението не касае ЗИД на ЗВД. Може да бъде обсъждано при изготвяне на нов ЗВД.Разпоредбите са свързани с контрола на живите животни на територията на цялата страна и с оглед констатирани огнища и спазване на забраната за движение от ограничителните и предпазни зони.

Реплика: преди няколко години можеше практикуващите лекари да издават пътни листи, сега трябва изготвяне на нов ЗВД

Предложение:

  • Да се контролира тристепенно вноса на суровини от животинска продукция в България. За да се защити от лошо качествените вносни продукти нашия пазар.

Приема се по принцип.

Мотиви: Предложението не касае ЗИД на ЗВД. Република България като държава членка на Европейския съюз прилага мерки за профилактика и ликвидиране на заразни болести, регламентирани в европейското законодателство

Предложение:

  • Осигуряването по всяко време с лекарства на големите ферми

Приема се по принцип.

Мотиви: Търговията с ветеринарномедицински продукти е регламентирана в Директива 2001/82/ЕО. Предложението не касае ЗИД на ЗВД. Осигуряването на лекарства е отговорност на собственика

Предложение:

  • Връзката между БАБХ, БВС и фермерите, на практика не съществува.

Приема се по принцип.

Мотиви: Една от основните цели на проекта е гарантиране на ветеринарномедицинското обслужване на всички животни на територията на цялата страната.Важен елемент е ефективната комуникация между всички заинтересовани страни.

НСГБ:Независимо от това, че не внасяме предложения по промяна или допълване на членове от Закона, с нашето Становище, можем да помогнем за допълване или нови точки в проекта.

Овцевъд & Козевъд

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Овцевъд & Козевъд !

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук