Национален съюз на говедовъдите в България /НСГБ/ – Дебатът: Закон за ВМД

Свързани статии:
Законът за ветеринарно-медицинската дейност

Дебатът: Закон за ветеринарно-медицинската дейност

Със  свое писмо Националния съюз на говедовъдите в България, също участва в Обществените консултации на предложените промени в ЗВМД. Разбрахме, че Съюза няма специалисти по законотворчество, трудно ще може да се справи с членовете и параграфите съгласно правните изисквания и затова изпраща вижданията на своите фермери по отношение ЗВМД.

Бележки и предложения:

Ние не се спираме конкретно на предложените промени, точки  и параграфи по отношение на Проекта на ЗВМД. Чрез нашето Становище искаме да обърнем внимание, къде ние виждаме най-големи пропуски по отношение ветеринарното обслужване на животновъдството ни.

Предложение:

  • В мотивите към проекта са дадени осем точки по които трябва да се работи. Повече от тези точки са засегнати и в предишни Закони. При ново неизпълнение, ще има ли виновни, или ще се пише пак проект за промяна на Закона.
  • В тази връзка, в проекта има 30 параграфа, относно наказания на фермери и практикуващи лекари. Защо няма глоби и за държавните служители, които ще трябва да изпълняват точките заложени в Мотивите на документа

Приема се по принцип.

Мотиви: Дисциплинарната отговорност на държавните служители е уредена от разпоредбите на чл. 89 до 100 от Закона за държавния служител.

Интересен отговор: единият от изпълнителите на този Закон ще бъде наказван по друг Закон.

Предложение:

  • Има проблем с изпълнение профилактичната програма по отношение доставката на ваксини. Обикновено тя се провежда в най-неподходящото време, най-вече през лятото, в най-големите горещини. Когато насекомите вече са си свършили работата по разпространение на болестите, а животните са изложени на топлинния стрес и стреса от ваксините и намаляват продуктивността си. Подобна е ситуацията за ваксиниране на телетата навършили четири месечна възраст. Всичко това води до икономически загуби за фермерите. Ако не се доставят ваксините в най-подходящото време, да се пропуска ваксинация и да се глобяват виновните за това

ПРИЕМА СЕ.

МОТИВИ: Компетентният орган предприема мерки за навременното изпълнение на мерките заложени в „Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България“.

Интересен отговор: тази ситуация се повтаря през последните три години. Защо не е приложен Закона за Държавния служител

Предложение:

  • Да се наблегне повече на профилактиката. При възникване на зооепизоотична обстановка да се правят буферни ваксинационни зони, а не да се ваксинирам поголовно цялата страна.
  • За да се случи това трябва да има голям контрол по движение на живи животните.

Приема се по принцип.

МОТИВИ: При възникване на заболяване мерките, предприемани от компетентния орган са съобразени с действащото европейско и национално законодателство и са съгласувани с Европейската Комисия

 

1 КОМЕНТАР

  1. Достъп до системата им – ВЕТИС, кога ще ни осигурят?
    Да се знае, какво и кога е писано.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук