Намалява се натиска върху бизнеса

С всеки новоизлязъл нормативен акт напоследък, се засилва административният натиск. Било писане до безкрай на хартиен носител, когато ерата на компютрите вече е в разгара си, било проверки от безброй комисии и др. Ясно е, че всичко това пречи на бизнеса и води често до корупция. Украинците, където нещата са много сложни в момента, обаче приеха Закон, целящ да се намали административния натиск.

Президентът на Украйна Владимир Зеленски подписа Закон „За изменение на някои законодателни актове на Украйна, относно намаляването на натиска върху бизнеса от страна на надзорните органи на пазара“
Законът има за цел да намали корупционните рискове в дейността на длъжностните лица по време на проверки, както и да засили защитата на потребителите в случай на откриване на опасни нехранителни продукти на пазара

Законът премахва дублирането на контрола за определени видове продукти и унифицира видовете проверки на нехранителни продукти, което ще избегне злоупотреби; установява ясни и прозрачни изисквания за инспекторите на органите за надзор на пазара и стопанските субекти по отношение на списъка и сроковете за предоставяне на документи по време на проверката.

Според документът, проверката на характеристиките на продукта се извършва само ако има документирани причини да се смята, че продуктът е опасен, представлява риск или не отговаря на определени изисквания, поради действия или пропуски на производителя на такива продукти.

При извършване на проверки на продукти от определен тип, категория или група, е забранено да се проверяват други продукти.

Това ще фокусира проверката и ще предотврати злоупотребата. Законът предвижда и отговорността на стопанските субекти под формата на глоби за нарушаване на законодателството в областта на надзора на пазара. В същото време се определя ясен срок за изпращане на глоба на стопанския субект (16 дни след проверката), което ще помогне да се избегнат случаите на връщане на фини поръчки.

Трябва да се отбележи, че извън обхвата на надзора на пазара са:
• ядрени инсталации, съоръжения, предназначени за управление на радиоактивни отпадъци, ядрени материали, радиоактивни отпадъци, други източници на йонизиращи лъчения;
• строителни обекти, определени от Закона на Украйна “За регулиране на градското развитие”;
• благородни метали, скъпоценни камъни и изделия от него (бижута и домакинство).

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук