Имаме мечки, но нямаме вълци

0

Преди няколко дни, у нас една мечка се къпа в един басейн. Друга пък нападна няколко къщи. За вълци не се чува. Не така е, обаче в Европа.

Според доклад, представен от Michèle Boudoin, президент на Copa-Cogeca, през 2018 г. е имало 3265 нападения от вълци и 10 853 животни са били убити от тях, които са предимно овце. Щетите за фермерите, възлизат на 3,4 милиона евро.

В продължение на десетилетия вълкът се смяташе за основна опасност в Европа. Популацията му вече се възстановява в много райони на континента, поради благоприятно законодателство и промени в местообитаването.

Размерът на популацията на вълци в ЕС е около 13 000 – 14 000 екземпляра. Но тенденцията е за нарастване. Всички различни популации на вълци в Европа са или стабилни, или нарастващи. Прогнозите  показват, че в Испания броят им се е увеличил  до 2 880 вълка от 2 500 през 2016 г., а във Финландия до 234 вълка от 200 през 2016 г.

В Западните и Централните Алпи общият брой вълци през 2015/2016 г. е определен на 420-550, а през 2017/18 може да бъде оценен на 550-700, като се увеличава средно с 10-20% годишно. Във Франция цифрата достига  до  500 вълка до края на  2018 година.

В доклада, представен от представителя на Copa-Cogeca, една от най-големите организации на европейските фермери, се отчита и опитът на животновъдите, чийто добитък е станал жертва на нападенията на вълците или други големи месоядни животни.

Събудих се, хукнах към оградата и видях овцете да тичат към мен. Беше тъмно, но нещо прогони овцете и чух вой.
Когато всичко спря, сутринта отидох да видя  стадото. Щетите бяха  големи. Преброих 30 агнета и няколко овце убити” – казва фермер от Хърватия.

В Румъния овцевъдите понесоха много по-големи щети през 2018 г. Атаките се умножиха и стотици овце бяха убити. В края на март 2018 г. глутница вълци нападнаха кошарата на един румънски овчар и умъртвиха  200 агнета и над 100 възрастни овце.

През 2018 г. щетите, изплатени след нападенията на вълци, възлизат на 3,44 милиона евро. Имаше 3 265 нападения, при които бяха убити  10 853 животни. През 2018 г. бяха отпуснати 24,66 милиона евро за финансиране на мерките за защита на стадата от селскостопански животни (в сравнение с 4,9 милиона през 2004 г.).

Докладът счита, че защитните мерки, предприети от животновъдите, са скъпи, но не са ефективни. Мерките за скъпа защита, които вече не са ефективни, имат множество ограничения:
– кучета пазачи – разходи (включително разходи за храна и медицина),  кучетата  могат да причинят социални конфликти и да засегнат селския туризъм и др.
– ограждане – високи разходи, ограничения на ландшафта, площ, която ще бъде покрита, допълнителна работна сила, време, необходимо за поставяне и преместване на оградата и т.н.
– виковете и огнестрелните оръжия са неефективни, тъй като вълците се връщат в рамките на часове или понякога минути, когато свикнат с присъствието на хора.

Заключенията на този доклад в съответствие с перспективите на земеделските производители показват, че щетите, причинени на земеделските стопани от нападения на вълци, са големи, а неефективните и скъпи мерки, често само частично финансирани. По този начин има отрицателно въздействие върху устойчивостта на селскостопанските дейности.

В много региони отказът от тревни площи в резултат на увеличения натиск, който упражняват големите месоядни животни, вече води до залесяване и по-малко привлекателни пейзажи. Хуманното отношение към животните и защитата на животните са социален приоритет.

Трябва да действаме сега!
По-добро управление на популацията на големи месоядни животни.  Ефективно използване на дерогации във всички държави-членки на ЕС.
Преглед на приложенията към директивите относно природата и Бернската конвенция. По-добро управление на щетите. Поддържането на жизнеспособността на селските райони, се казва в края на доклада.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук