Евродепутат Даниел Буда – цената на млякото

0

Даниел Буда е евродепутат на Румъния. Той е член на ЕП ат 2014г, в момента е избран за зам.-председател на комисията по земеделие. Слави се, като ревностен поддръжник на земеделците и е безкомпромисен при защита правата на хората от агросектора.  В свое интервю, той засяга и въпроса за цената на млякото.
Въпрос на днешния ден.
Чакаме и  нашите евродепутати  да обърнат внимание на подобни проблеми свързани с животновъдството.

Какво казва Буда.

Цената на млякото на вратата на фермата е 4 пъти по-ниска от цената на рафта. Разликата в цените създава големи проблеми на стопаните да останат на пазара – евродепутатът предупреждава, че в този контекст има нужда от корелация между производствената цена и продажната цена.
Подчертавам значението на проучването върху организациите на производителите. Проучването подчертава, че основната причина за създаването на групи производители е укрепването на позицията на производителите във веригата на доставки и осигуряването на достъп до определени пазари едновременно. В дискусии със земеделски производители, както от Белгия, така и от Румъния или други държави, вниманието ми беше привлечено към ценовия въпрос. Казаха ми, че цените са приблизително същите, каквито са получавали на портата на фермерите през последните 20 години, но цената на продукта на рафта е отбелязала значително увеличение.

Евродепутатът  каза, че има необходимост от установяване на пазарни мерки за поддържане на съотношение между цената на вратата на фермата и цената в магазина.

Подкрепата, предоставена от ОСП, е да се осигури жизнеспособността на стопанствата и да се помогне на фермерите да произвеждат качествена храна на разумни цени, а европейските фермери и потребители не трябва да са тези, които плащат цената на движенията на пазара. В същото време обаче виждаме, че земеделските стопани са най-изложената и уязвима връзка във веригата на предлагане на храни. За да се справят с конкурентните политики, трябва да се установят пазарни мерки за поддържане на съотношение между цената на вратата и цената на рафта. Недопустимо е цената на изхода на фермата да е 1,5 лей литър мляко, а на рафта можем да я намерим за 5-6 лея. Също така не е възможно цената на килограм живо тегло да е 8-9 леи, а цената на рафта е 35-40 леи.
Директивата за нелоялните конкурентни практики, очевидно играе важна роля за укрепване на позицията на участниците във веригата на доставки. Прилагането на директивата ще допринесе за намаляване на дисбалансите между операторите, независимо от техния размер и ще създаде условия за равнопоставеност. В бъдеще ще трябва да имаме различен подход към цените, съответно да отчитаме цената, която е най-добре адаптирана към пазара, която ще отчита елементи като качество, иновации, социално и очевидно въздействие, върху околната среда.
Бих заключил, като се позова на необходимостта от корелация между производствената цена и продажната цена. За съжаление, много често има ситуации, при които земеделските стопани са принудени да продават продуктите си под производствената цена, което създава големи трудности за тях да останат на пазара .

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук