3 част: Хранене на бременни, високо млечни и месодайни овце

Автор: Проф. Трифон

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ХРАНЕНЕНЕТО НА ОВЦЕ ЗА МЕСО

След като разгледахме храненето на бременни и високо млечни овце, за храненето на месодайните трябва да отбележим, че изискването към количеството на протеина в дажбите на високо млечните овце важи с пълна сила и за специализираните за месо много плодни породи, като Шароле мутон, Ил дьо франс и др.

При кърменето на две агнета в първите месеци, овцата отделя значително количество мляко. Според препоръките които дава френската организация внасяща Шароле мутон у нас, през първия месец след агненето, когато овцата има две агнета, които дават 0.5 кг дневен прираст, овцата отделя около 2.5 кг мляко. При ОД хубав тревен силаж и хубаво сено на воля, тя се нуждае от концентратна добавка, която съдържа ечемик, овес и соев шрот с 50 % СП.
Изчислението което направихме на състава на смеската й (1 и 2) част показва, че тя съдържа 270 г СП и 120 г ПСЧ, т.е смеската по качество на протеина превъзхожда добрия наш слънчогледов шрот и експелер.
Следователно няма заблуда в нашите изчисления.

Който иска да дои много мляко следва да храни достатъчно белтък, който иска да отгледа добри агнета от месодайните овце, също ще трябва да храни достатъчно белтък. Това го показва световната практика.

Хранене през периода на кърмене.

Тъй като при месодайните породи овце многоплодието е породен белег, и агнетата са с високи растежни способности, т.е. нуждаят се от повече мляко, то на практика през първите три месеца след оагването месодайните овце трябва да се третират при храненето като високо млечни овце, овце които трябва да дават 2.5-3.0 кг мляко.

Кои елементи от храненето бяха и остават да бъдат задържащи фактори за постигането на желаната млечност при овцете и успеха на месодайното овцевъдство.

Първо, това е ниското качество на използваните обемисти фуражи, пашата през лятото и сеното и силажа през зимата (особено неблагоприятно влияят ниско качествените фуражи през зимата, когато е началото на кърменето).

За достигане на висока млечност (добро развитие на две агнета), овцата през първите два месеца след раждането следва да дава около 3.0 кг мляко. За целта една овца със 65 кг живо тегло при оценка на телесното състояние (ОТС) 3.0 следва да поеме дневно 3.10 кръмни единици за мляко (КЕМ).

За да може да се състави физиологически издържа на дажба, концентрираните фуражи не трябва да превишават 2.0 кг дневно (2.30 КЕМ). При това условие, овцата следва да поеме от обемистите фуражи не по-малко от 1.10 КЕМ, които трябва да се съдържат в не повече от 1.25 кг сухо вещество (СВ).

Това условие през зимата може да се изпълни само от сено прибрано между бутонизация и начало на цъфтеж (за бобовите треви) и между изкласяване и начало на цъфтеж (за житните треви). Сеното трябва да е изсушено без оронване на листата и със запазен зелен цвят. Силажът следва да е прибран във фаза млечно-восъчна до восъчна зрелост и да е много добре наситнен (при настройка на теоретическа дължина нарежещия апарат 4.5 милиметра при добро наточване на ножовете). Когато обемистите фуражи не са със желаното качество, овцете не могат да поемат нужното количество основна дажба (ОД).

Тъй като по физиологически причини на преживното животно не трябва да се дава повече от определеното количество концентрати, при ниско качествени фуражи овцете не си дояждат и ползват телесните си резерви. Нормално е това да се случва едва при млечност над 3.0 кг дневно, и да се ползват от резервите не повече от 0.5 КЕМ дневно или за два месеца 30 КЕМ, което прави около 38-40 кг мляко за два месеца, получени от телесните резерви. Това е, което се случва най-често при нашите условия и традиции в храненето.

Второ, това е недостатъчното количество концентрирани фуражи, които изхранваме на млечните овце. Това има още по-негативно, влияние когато става при изхранване на ниско качествени обемисти фуражи, както е в нашия случаи.
Най-често се счита, че 1.0 или 1.5 кг концентрати са достатъчни за овцете. Това са нашите представи за добро хранене. За да се осъществи безпроблемно изхранване на 2.0 кг концентрати, овцете следва при агненето да са привикнали вече да поемат 0.5 кг дневно, а непосредствено след раждането да започне постепенното повишаване с по 0.2 кг дневно докато се достигнат 2.0 кг концентрати. Най-добре е зърнените фуражи да се изхранват като цяло зърно и най-много леко начупени на дробилка със сито с отвори 10 милиметра диаметър.

Трети, най-често срещан недостатък е липсата или малкото количество на изхранвания протеин в дажбата. Трябва да запомним, че млечните овце се нуждаят от най-много протеин на една изхранена кръмна единица, ако ги сравним с кравите козите и биволиците. Докато при кравите и козите на 1.0 КЕМ в продуктивната дажба е нужен 104 г протеин смилаем в червата(ПСЧ) и 160 г суров протеин(СП), при овцете е нужен 122 г ПСЧ и 19.0 – 21.0 % СП.

Недостига на протеин в дажбите на месодайните овце е най-честата причина да не се проявят наследствените заложби на отглежданите у нас млечни и месодайни овце.

Заключение. Балансирани дажби за месодайни овце могат да се съставят от качествени обемисти фуражи произведени от стопанина, при добавката на зърнени фуражи (царевица смляна с кочаните, или ечемик, пшеница без да се надробяват) и още белтъчни фуражи (най-често слънчогледов шрот). Като минерална добавка се налага включването на креда, а много рядко и дикалциев фосфат. Как изглеждат добре балансирани дажби със собствено зърно, шротове и креда е посочено в
таблица 7.

Таблица 7. Балансирани дажби със зърно шрот и минерални вещества Изводът от разглеждането на проблемите при храненето на месодайни овце е, чете са много по-взискателни от месодайните крави към качеството на използваните обемисти фуражи и се нуждаят от много повече белтъчни фуражи, шротове, и да повторим, обемистите фуражи да са с високо качество. Подценяването на тези особености могат да провалят добрите намерения.

Автор: Проф. Трифон

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук