Проверка на животновъдните обекти и животните

Спокойно.
Тази проверка се отнася за румънските животновъди. Подобна е на проверките, които правят нашите ветеринари. Разликата е само тази, че хората предварително са запознати с правата и задълженията, които имат. Преди няколко години, предложихме на чиновник от БАБХ, да се напише нещо подобно и да му се даде гласност. Отговорено ни бе, че: – проверяваните трябва да са винаги в готовност, да им са написани тефтерите и те са длъжни да знаят всички Наредби и правилници.
Това трябва да го правят животновъдните организации и те да информират своите членове. Проверяващите нямат това задължение. Тяхна работа е попълването на Чек листата в която се искат фантастични неща по някой път. Както му е реда, оправданието както винаги е – Европа го иска. В крайна сметка, проверяващите се вживяват в ролята на учителка по литература в средния курс, вадят тефтерите, плюнчат моливите и пишат.

Румънските ветеринари, обаче действат по-прагматично. Не, че и те са я оправили по отношение на заразните заболявания, но по този начин помагат на своите фермери в подготовката за проверката. Нека да припомним, че това са все стресови ситуации и от лошия работен климат, и от статистиката знаем, че най-много самоубийства има при ветеринарните лекари и фермерите.

Какво пише в листовката до румънските фермери, дадена им от ветеринарните власти:

 Ветеринарните лекари са започнали проверка на стопанства и ферми за извършване на инвентаризация на добитъка, за актуализиране на националната база данни. Припомняме ви, че всяка година, през месеците ноември и декември, ветеринарните лекари провеждат национални кампании в съответствие с Програмата за наблюдение, превенция и контрол на болести при животни, зарази за хората, защита на животните и околната среда …
Проверките в стопанствата се извършват през ноември и декември и включват конкретни действия, насочени към осигуряване на здравето и благополучието на животните и домашните птици, които се отглеждат в търговски стопанства  и ферми. Извършва се клиничен надзор на здравословното състояние на стадата животни, растеж и експлоатация, включително и в горската среда. Наблюдение на заразни болести чрез изследване на проби взети от животни и птици за тази цел в лаборатории. Профилактични ваксинационни операции; мониторинг и контрол на спазването на законодателството за обръщение и употреба на биологични продукти, ветеринарни лекарства и медикаментозни фуражи.

 За да се изпълнят тези програмирани задачи, собствениците на животни и птици, съгласно действащото законодателство, имат задължението:

  • Да спазва Наредбата на Директора на Ветеринарната национална служба.
  • Да си сътрудничат с практикуващите  ветеринарни лекари за идентификация и навременна регистрация на животни в стопанството;
  • Да информира ветеринарния лекар,  за движенията, които действително са се случили – покупка, продажба, смъртност, клане или други събития за трайно актуализиране на базата данни в съответствие със специфичното законодателство;
  • Да помага и подкрепя  ветеринарния персонал при извършване на задължителни действия за предотвратяване и контрол на заразни заболявания (ваксинации, проби от кръв или органи) в определеното време и час;
  • Да спазва разпоредбите на ветеринарния орган относно изолацията или елиминирането на животни с диагноза заразни заболявания;
  • Да изиска от ветеринарния лекар здравна карта за притежаваните животни, допълнена с ветеринарните действия, документите за движение и удостоверяване на здравния статус, необходими за намерението за пускане на пазара на животните;
  • Да гарантира и спазва нормите за защита и хуманно отношение към животните и птиците по отношение на нормите за подслон, хранене, поливане, експлоатация и микроклимат;
  • Извършва механично почистване и дезинфекция на помещенията, действия по дератизация със специализирани звена и персонал;
  • Да се ​​събират умрелите животни и животинските отпадъци за транспорт, с подкрепата на местните власти, до звеното за неутрализация .
  • Нарушаването на законодателството по отношение на задължителните действия за превенция и контрол на заразните заболявания при животни и от животни на хора, на нормите за защита и хуманно отношение, води до прилагането на коригиращи мерки спрямо собствениците на животни и птици в зависимост от сериозността на извършеното деяние.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук