Производство на месо от овце и кози – 2018

0

Въпреки скромните цифри относно месото от дребен рогат добитък през 2018, публикувани от Агро Стат, може да се направят някакви сравнения и изводи.

През 2018 г в страната за клане на дребен рогат добитък са работили 50 кланици. През 2018 г в кланиците са заклани всичко 340 900 бр овце, агнета и шилета и 1400 бр кози. И при двата вида животни рандемана е 45%. Овцете от всички категории са влезли в кланиците с живо тегло от 16.6 кг / не се смейте /, а козите с 25 кг. Средното кланично тегло на животно съответно за първите е 7.5 кг, а при козите е 11.2 кг. Намаление на полученото месо в сравнение с 2017 г имаме с 1% при овцете и 22.9% при козите.

Интересна е справката за закланите овце, агнета и пръчове в стопанствата. Цифрите са внушителни и ги оставяме без коментар: 576 500 бр овце и агнета и 147 300 бр кози и ярета. Получено 8 400 т месо. Тук вече овце и агнета се колят при средно живо тегло от 26.6 кг а при козите теглото е 22.1 кг.

Следват интересни цифри. Получено месо от ДРД 11 016 т, но в кланиците само 2713 т. Внесени са 1770 т агнешко месо и е изнесено 1705 т.

Изводите:

не е възможно на база на такава справка да се направят изводи
въпреки малкото цифри, съществува чувството,че нещо не е наред при месото на ДРД.
анализ на ситуацията в сектор месо при ДРД, дебат и бързи действия.
Овцевъд & Козевъд

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Овцевъд & Козевъд !

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук