SheepNet – проект по овцевъдство

Производството на овче месо и овче мляко са много важни за фермите  в Европа и съседните ни страни. В Европа има 85 милиона овце в 830 000 ферми, докато в Турция има 31 милиона животни в 127 000 ферми. Въпреки това, според EUROSTAT, броят на производителите на овце в ЕС намалял с 50% от 2000 г. Освен това през последните 10 години производителността на овцете намалява до 40% в зависимост от страната и системите на отглеждане. Тъй като овцевъдството играе ключова социална, икономическа и екологична роля в много „необлагодетелствани райони“, тези намаляващи тенденции представляват тревожно ограничение за устойчивото развитие на тези райони.

SheepNet  е проект на ЕС за иновации, насочени към практиката за подобряване на производителността на овцете,  компонента на доходите на фермерите и следователно  устойчивостта и привлекателността на отглеждането на овце. SheepNet ще установи траен обмен на научни и практически знания между изследователи, фермери и съветници в цяла Европа. SheepNet ще насърчи прилагането и разпространението на иновативни технологии и практики.

За съжаление на нашите овцевъди, те не са включени в проекта  SheepNe. В него  са включени шест основни държави, които отглеждат овце (Румъния, Испания, Италия, Обединеното кралство, Франция, Ирландия), както и Турция.

Стойност и срок на проекта: три години и 2 млн. евро
Проектът цели:

  • създаване на резервоар за научни, технически и практически знания;
    • разработване на лесно разбираем пакет за поддръжка на комуникационни и учебни материали, уеб-базирани инструменти, интерактивна платформа.

В следващи материали ще бъдат публикувани резултати от работата на проекта.

Овцевъд & Козевъд

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Овцевъд & Козевъд !

 

 

 

 

 

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук