Как е при другите

0

Много пъти смятаме, че у нас се въвеждат най-строгите разпоредби и от нашите земеделски производители се иска най-много. Ето защо, необходимо е от време навреме да си „сверяваме” часовниците с другите държави.

Според проект на заповед на министъра на земеделието на Румъния, публикуван на уебсайта на Министерството на земеделието за обществена консултация, румънците, които имат прасета, ще трябва да се регистрират в Националната система за идентификация и регистрация на животните – SNIIA. Тези, които отглеждат повече от 5 глави, също имат задължението да се регистрират и в офиса на търговския регистър. Така селското домакинство с над 5 прасета по този начин става юридическо лице и свиневъдна ферма. Това ще регулира режима на свинефермите в Румъния, като ограничава броят на свинете до 5 глави в домакинствата.

Над този праг домакинството се счита за  „дребно свиневъдство“ и има задължението да се регистрира и в Търговския регистър.

Размер на свинеферми в Румъния, както следва:

 а) отглеждане  до 5 глави прасета за задоволяване нуждите на домакинството

 б) дребно свиневъдство – земеделско стопанство със стадо между 6 – 65 прасета;

 в) средно стопанство за свине – земеделско стопанство със стадо между 66 – 130 прасета;

 г) голяма свиневъдна ферма – земеделско стопанство със стадо от над 130 свински глави;

 Видовете свиневъдни стопанства  създадени на румънска територия, както следва:

а) нетърговски свинеферми – стопанства за издръжка за семейни нужди, регистрирани в националната система за идентификация и регистрация на животни – SNIIA, която отговаря на разпоредбите на специфичните норми за биологична сигурност, притежавани от физически лица, които не са регистрирани в търговския регистър .

б) търговска свиневъдна ферма тип, регистрирана в Националната система за идентификация и регистрация на животни, регистрирана при ветеринарните служби, която отговаря на разпоредбите на специфичните норми за биологична сигурност, собственост на упълномощени физически лица, отделни предприятия, семейни фирми или юридически лица, организирани съгласно закона, регистрирани и упълномощени от службата за търговски регистър ;

в)търговска свинеферма –  регистрирана в Националната система за идентификация и регистрация на животни, която отговаря на разпоредбите на специфичните норми за биологична сигурност и е разрешена от ветеринарния власти, собственост на упълномощени физически лица, отделни фирми, семейни фирми или юридически лица, организирани съгласно закона, регистрирани в службата за търговски регистър.

г) свинеферми от породите Bazna и Mangalița, които продават животни, надвишаващи нуждите им от собствена консумация – регистрирани в Националната система за идентификация и регистрация на животни – SNIIA, които отговарят на разпоредбите на специфичните норми за биологична сигурност, притежавани от упълномощени физически лица, отделни дружества, семейни фирми или юридически лица, организирани съгласно закона, регистрирани и в търговския регистър.

източник:anten3tvro

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук