Анализ: Брой на овцете

0

Анализират се данните от последния Доклад на Агростатистика по отношение  броят на селскостопанските животни през 2017 г и 2018 г към 01.11.

Докладите за броя на овцете, винаги са били интересни и не винаги приемани. Но у нас имаме службата Агростатистика, която работи по всички правила на статистиката, така че, трябва да се доверяваме на нейните доклади и може би повечето грешки са при фермерите.

Броят на овцете в края на 2018 г е увеличен с 44 000 бр или 2.5% в повече от 2017 г. Броят на овцете-майки също е увеличен с 2.1% или 23 492 бр. Това увеличение се дължи обаче на овцете, които не са за мляко. Млечните стада намаляват с по-малко от 4000 бр за една година. Общият брой на овцете-майки е 1 119 885 в т.ч. 988 385 овце- майки от млечно направление.

Притеснително малък е броя на заплодените дзвиски. Едва 50 096. Веднъж по-малък от предната година и второ не осигуряващ никакъв ремонт на стадата. Нормално е броят на заплодените дзвиски да бъде поне 20% от овцете-майки или в нашия случай поне 200 000 бр. От данните, не може да се разбере, колко женски шилета има оставени за разплод. Ако приемем, че те влизат в графа други овце, в която влизат 145 340 бр това означава, че в края на 2019 г ще имаме проблем с ремонта на стадата, водещ до застаряването им или намаление на бройките отглеждани овце.

Броят на кочовете е 34 712 и те съвсем нормално могат да заплодят наличните овце, защото се падат средно 32 бр овце на коч. Друг е въпроса за произхода, генетиката и състоянието на кочовете.
Интересното е, че именно кочовете са половин стадо предавайки своите качества, а не получават никаква субсидия за това.

В момента съществуват 21 700 бр овцевъдни стопанства, като техния брой се е намалил само за една година с 21.4%.,  средният брой отглеждани овце-майки в стадо е 51.8.

Най-много са стопанствата, в които се отглеждат до 9 овце-майки – 10 180. Но техния брой просто се топи. Само за една година тези стопанства са намалели с над 3000.

Единствено има увеличение и то с над 24% на овцефермите отглеждащи над 300 овце и техният брой вече е 609. В тези ферми се отглежадат и една трета от овцете на България. Втората мощна група от ферми, в които се отглеждат 560 000 бр.  овце майки, са фермите отглеждащи от 100 до 300 овце-майки. Тук влизат 3271 ферми, техният брой също намалява, но на практика това са ферми, които преминават в горната група над 300 овце майки.

Най-голям брой овце се отглеждат в Южен централен район – 4599 стопанства с 283 486 бр овце-майки. Следва Югоизточен район с близо 250 000 бр. овце,  най-малко овце се отглеждат в Северен централен район – само 104 000 бр.

От наличните 1 350 033  овце е получено 71 536 т овце мляко и са заклани 757 000 бр овце.
По отношение на млякото, отчетената цифра не е лоша. Но в млекопреработвателните предприятия са влезли едва 24 660 т  овче мляко. Въпросът е, къде е отишли останалите 47 000 т. Съгласно изискванията, това мляко може да се консумира само от фермерите. Сметнете сами, колко  овче мляко се е изпило във всяка една ферма.
Аналагочини са и цифрите за закланите животни. Губят се някъде 200 000 бр заклани овце и агнета (за собственна консумация).

Изводите:

  • Добра година за овцевъдството. Нямаше напрежение по отношение реализацията на агнетата и цените. Фактът, че се увеличава броят на отглежданите овце говори, че икономиката на отрасъла засега задоволява овцевъдите.

Веднага: да се реши въпросът с изкупните цени на овчите млека. Наистина са най-ниски у нас от ЕО. Едва ли фермерските пазари и производството на сирене по фермите, ще реши въпросите с цената на млякото.

  • Не е решен въпросът с ремонта на стадата. Ако тези цифри относно младите животни са верни, то след няколко години ще има голямо намаление на животните в основно стада.. Също така, намаляващите млади животни не могат да донесат новата генетика достатъчна за популацията.

Веднага : да се оставя достатъчно ремонт за стадата. Играта с номерата да приключи, повече грижи за младите разплодни животни.

  • Броят на кочовете е достатъчен. Тук въпросът е, тези кочове отговарят ли на изискванията на развъдните програми, имат ли селекционния капацитет да подобряват породите.

Веднага: изследване на кочовете след случната кампания и отстраняване болните. Допускане в стадата само на проверени кочове. Геномните анализи да станат приоритетни. Получаване субсидии за мъжки разплодник.

  • Продукцията. Направо смешна с тези 24 660 т овче мляко влязло в мандрите. Все пак говорим за млечно направление овце. Такова ли е то, с тези 24 кг мляко от овца. По същият начин стой и реализацията на агнетата.
  • Веднага: доколкото знаем НОКА разработва концепция за малките мандри, доилни зали и малки кланици.

Овцевъд & Козевъд

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Овцевъд & Козевъд !

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар
Моля въведете вашето име тук